Sök
Filter

Stjärnmaskar - Slemmaskar

Häpnadsväckande bytesjakter, fantastiska förvandlingskonster och giftiga stiletter, allt detta finns hos stjärnmaskar och slemmaskar – arter som lever i havet. Slemmaskar har en extrem förmåga att sträcka ut och dra ihop sig. Faktum är att världens längsta djur, långsnöre Lineus longissimus, finns utanför den svenska västkusten och kan utsträckt bli närmare 50 meter lång.
Lagerstatus: I lager
899 kr

Stjärnmaskar och slemmaskar är två djurgrupper som inte är nära besläktade med varandra. Något som de däremot har gemensamt är att de är maskformiga och de allra flesta arter är marina, det vill säga de lever i havet. I Sverige påträffas de därför nästan enbart längs västkusten.

Giftiga djur

Slemmaskar, Nemertea, har kanske inte det mest tilltalande namnet man kan tänka sig, men det har sin förklaring. På kroppsytan finns ett illasmakande och giftigt slem, som gör att de inte behöver gömma sig för rovdjur utan kan ligga utsträckta fullt synliga på havsbottnen. Giftet är inte direkt farligt för människan, men det kan bedöva huden och ge stickningar och svullna fingrar. Karaktäristiskt för slemmaskar är snabeln som ligger i en egen hålighet i kroppen, och som kastas ut för att fånga in och hålla fast föda. Många slemmaskar är aktiva jägare som tar levande byten som mindre kräftdjur och snäckor, och snabeln kan vara försedd med stiletter som punkterar bytet, eller klibbiga strukturer som håller fast det. 

Snäckskal som hus

Stjärnmaskar, Sipuncula, lever på havets botten, där de gärna gräver ner sig eller bosätter sig i gamla snäckskal. Kroppen är ofta jordnötsformig med en lång indragbar snabel. Längst ut på snabeln sitter en liten tentakelkrans som påminner om en stjärna, därav namnet. Med tentaklerna fångar stjärnmasken föda direkt ur vattnet eller från bottenmaterialet. 

Volymen ingår i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.

Läs mer

Fakta
Titel Stjärnmaskar - Slemmaskar. Sipuncula - Nemertea
Text Texter och bestämningsnycklar Malin Strand (stjärnmaskar och slemmaskar) och Per Sundberg (slemmaskar).
Bild Helena Samuelsson
Antal arter 69 arter slemmaskar och 9 arter stjärnmaskar
Systematisk beteckning DO–DP
Innehåll Alla arter som påträffats i Sverige beskrivs utförligt i text, och de flesta av dem även med unika akvareller gjorda utifrån levande djur. Bestämningsnycklar för identifiering till art finns för båda djurgrupperna.
Utgiven 2010-09-28
Sidantal 188
Utförande Skinnband (hårdband klätt med svenskt renskinn, trådbunden rygg, guldtoppsnitt)
Vikt 1150 g
Mått 228 x 286 x 20 mm
ISBN 9789188506733
Kunder som köpte denna köpte också

Ringmaskar: Havsborstmaskar

Havsborstmaskar ingår i den stora gruppen ringmaskar som också omfattar bl.a. daggmaskar och iglar. De flesta havsborstmaskar lever i havet, men några arter lever i sötvatten och man har till och med hittat ett fåtal arter på land. Havsborstmaskar har länge använts som en viktig organismgrupp inom marin miljöövervakning.
899 kr

Bladmossor: Vitmossor – knappnålsmossor

I svenska skogar och myrmarker kan man inte undgå att lägga märke till den rika mångfalden av mossor. Den här boken är en av fyra volymer om bladmossor. Här presenteras 78 arter i 11 släkten, bland annat vitmossor och björnmossor. Dessutom finns här en introduktion till hela gruppen bladmossor och bestämningsnycklar till klasser och släkten som leder vidare till artnycklar i de fyra volymerna.
899 kr