Sök
Filter

Tillgänglighet för nationalnyckeln.se

SLU Artdatabanken står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur nationalnyckeln.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från nationalnyckeln.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. 

Svarstiden är normalt en till tre dagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen:

 • Webbplatsen är inte översatt till annat språk.

För dig utan synförmåga/nedsatt synförmåga

 • Webbplatsen saknar inbyggd skärmläsare.
 • Webbplatsen är inte fullständigt korrekt uppmärkt i koden, vilket kan orsaka problem om du använder ett uppläsande hjälpmedel. 
 • Menyrad i sidhuvud och sidfot är inte strukturerade på ett korrekt sätt. 
 • Det saknas alt-texter på vissa länkade bilder samt på symboler för betalningssätt (Mastercard, Visa m.fl.). 
 • Vissa bilder i bildspel på startsidan har text i bilden. 
 • Vissa länktexter är för allmänt hållna och beskriver inte länkens destination på ett tillräckligt utförligt sätt. 
 • Länkarna Artdatabanken.se och Publikationer från SLU Artdatabanken i sidfoten leder till en extern webbplats utan att vara tydlig om detta för skärmläsare.

För dig med annorlunda färgseende

 • Färg med för svag kontrast mot bakgrund finns på ”Skapa konto”, ”Logga in”, i hjälptext i formulär samt i textblock på startsidan. 

För dig med kognitiv nedsättning, nedsatt finmotorik, styrka eller nedsatt rörlighet

 • Webbplatsen saknar inbyggd skärmläsare.
 • Webbplatsen är inte fullständigt korrekt uppmärkt i koden, vilket kan orsaka problem om du använder ett uppläsande hjälpmedel. 
 • Vissa bilder i bildspel på startsidan har text i bilden. 
 • Menyrad i sidhuvud och sidfot är inte strukturerade på ett korrekt sätt.  
 • Vissa länktexter är för allmänt hållna i sammanhanget och beskriver inte länkens destination på ett tillräckligt utförligt sätt. 
 • Länkarna Artdatabanken.se och Publikationer från SLU Artdatabanken i sidfoten leder till en extern webbplats utan att vara tydlig om detta.  

 

Åtgärder

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 21 september 2024.

 

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av nationalnyckeln.se. Granskningsmetod: expertis samt diverse tillgänglighetsverktyg.

Senaste bedömningen gjordes den 1 februari 2024.

Webbplatsen publicerades den 15 juli 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 februari 2024.