Sök
Filter

Stövsländor

Tittar man riktigt nära kan man upptäcka dem, stövsländorna. De är vanligare än man kan tro. Variationen i utseende är stor, från skira sländor med flortunna vingar till millimetersmå bleka och vinglösa boklöss. Ta med dig luppen och kasta dig ut i stövsländornas fantastiska värld av former, färger och beteenden.
Lagerstatus: I lager
899 kr

Stövsländor är en liten grupp små och lätt förbisedda insekter. De lever främst av mikroskopiska alger, svampar och lavar. De flesta arterna lever utomhus, ofta i träd och buskar där de hittar föda i överflöd på blad, grenar och bark.

Några arter lever inomhus och kan hittas i källare, förråd, badrum eller i böcker. En inomhuslevande art som är känd sedan länge är väggsmed. När den trummar med bakkroppen, kan det höras som ett tickande ljud när den sitter på till exempel en yttervägg.

Volymen ingår i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna och beskriver alla stövsländearter som påträffats i Norden.

Läs mer

Fakta
Titel Stövsländor. Psocoptera
Sidantal 204
Text Bo W. Svensson
Bild Krister Hall
Antal arter 82 nordiska arter varav 73 är funna i Sverige
Systematisk beteckning CV
Innehåll Alla stövsländearter som påträffats i Norden beskrivs med utförliga texter, pedagogiska illustrationer och de flesta med utbredningskarta. Nycklar för artbestämning gör det möjligt, och roligt, att ta reda på vilka arter man hittat. Här följs den traditionella systematiska indelningen av stövsländor och därför inkluderas inte djurlössen.
Utgiven 2010-05-25
Utförande Skinnband (hårdband klätt med svenskt renskinn, trådbunden rygg, guldtoppsnitt)
Vikt 1150 g
Mått 228 x 288 x 22 mm
ISBN 9789188506696