Sök
Filter

Möt författarna Ted, Jonas och Kennet

Hör bokens författare Ted von Proschwitz, Jonas Roth och Kennet Lundin berätta mer om snäckor och arbetet med boken som har tagit fem år.

Vad är det som gör snäckor intressanta?

De är fantastiskt vackra! (utom kanske svampsnigel). Den otroliga mångformigheten och skönheten som evolutionen åstadkommit utgående från en grundform - det spiralvridna skalet. Deras ekologiska specialisering och hur detta kan användas i naturvårdsbiologin.

Vad kännetecknar en snäcka? 

Det grundläggande för snäckor som grupp är att kroppen är vriden ett halvt varv och böjd som ett U. Sedan har vissa grupper av snäckor förlorat skalet och sträckt ut sig igen. Det oftast vridna skalet och kroppens vridning är två av varandra oberoende evolutionära processer.

Är en snigel en snäcka?

Ja, systematiskt sett eftersom de utvecklats ur former med skal. Snigel kan beskrivas som ett ekologiskt stadium och är inte en systematiskt enhetlig grupp (tillbakabildning av skalet från tidigare skalbärande förfäder), detta har skett i en rad grupper vilka inte är närmare besläktade med varandra.

Varför behöver vi en bok som kartlägger snäckor i Sverige?

För att känna till hur biodiversiteten ser ut för denna grupp, precis som med alla organismer. Kunskap om arters diversitet är viktig för att vi ska förstå evolution, ekosystem och hur dessa utvecklats. Sedan är snäckorna genom sina speciella ekologiska krav, goda signalarter och viktiga i miljöövervakning.

Många land- och sötvattensarter är mycket användbara i detta syfte som till exempel grynsnäckor (släktet Vertigo). Det är också viktigt att vi har koll på invasiva arter, som mördarsnigeln, som kan orsaka stor skada.

Var och hur hittar man snäckor, förutom i sin trädgård?

De finns i så gott som alla miljöer men framför allt i kalkrika, orörda eller opåverkade miljöer av olika slag. Det finns ungefär dubbelt så många arter av snäckor i havet än på land och i sötvatten. Men kunskapsläget för arterna i havet är mycket sämre.

Under arbetet med boken fann ni ett antal nya arter? Hur många finns kvar att upptäcka?

Kunskapsläget för snyltsnäckor som lever i marin miljö är dåligt så det finns säkert mer att finna om man kan bedriva aktivt eftersök i fält. Däremot är land- och sötvattensfaunan väl känd, i de miljöerna är det endast ett fåtal vi inte har kännedom om. Tillskott till faunan sker främst genom att införda arter etablerar sig och att klimatförändringarna möjliggör detta.

Se intervju med författarna här

 

 

Författarna till boken
Författarna: Överst: Jonas Roth. Nederst till vänster: Kennet Lundin och nederst till höger: Ted von Proschwitz

Insamlande av material
Vid insamling av landsnäckor är förnasållet ett viktigt redskap. Foto: Markus Rehnberg

Parksnäckor
ParksnäckaCepaea nemoralis. Foto: Jonas Roth