Senaste nytt

Virvelkrake och Sidensepia - Svenska bläckfiskar har fått nya namn! 

I Havets Hus akvarier simmar två olika bläckfiskarter som numer har svenska artnamn. Genom en namntävling fick besökarna ge förslag på namn. Av alla förslag som kom in från besökarna valde juryn - Virvelkrake - till den åttaarmade art som tidigare lyssnade till Eledone cirrhosa. Den andra av Havets Hus bläckfiskarter, den tioarmade Sepia officinalis lystrar numera till Sidensepia.

______________________________________________
13,4 miljoner till utforskning av dåligt kända organismgrupper
ArtDatabanken har beslutat att inom ramen för Svenska artprojektet fördela 13 390 000 kronor under perioden 2015-2018 till fem olika forskningsprojekt gällande taxonomi hos dåligt kända organismgrupper.
___________

Positivt att regeringen vill satsa på svensk naturvård

Läs mer om satsningen här!

Svenska artprojektets uppdrag är fortsatt att kartlägga vilka arter som finns i landet och göra den kunskapen tillgänglig för forskare och naturvårdare, med fokus på digital kunskapsspridning. Projektet ska också stimulera den naturintresserade allmänheten att rapportera arter på Artportalen. 

Först när regleringsbrevet är klart vet vi vad satsningen innebär för ArtDatabanken.
Lär mer här om Svenska artprojektets uppdrag här!

 

Råttsvansar, fiskekrokar, trassel och guldlockar – nu är nya Nationalnyckeln om mossor här!

Av jordens cirka 20 000 kända mossor finns ungefär 1 000 i Sverige. Mossor trivs väldigt bra på våra breddgrader och utgör en stor del av mångfalden i tempererade och arktiskaklimat. Eftersom mossorna funnits under lång tid på jorden har de hunnit sprida sig över hela klotet och finns idag från Antarktis över tropikerna till Arktis. Läs mer om mossor i nya volymen av Nationalnyckeln.


Bli en fena på 240 fiskarter med sommarens smartaste app!

Ta reda på vad du har fått på kroken i sommar. Med Fisknyckeln - gratisappen med alla svenska fiskarter kan du lära dig hur fiskarna lever och ser ut.

Fisknyckeln

Nu kan du artbestämma fiskar med sommarens smartaste app. Lär dig mer om 240 fiskarter eller ta reda på vad du har fått på kroken i sommar! Fisknyckeln är framtagen av Sportfiskarna i samarbete med Svenska artprojektet och Nationalnyckeln. Läs mer och ladda ner »

Sista Nationalnyckeln skickad till tryckeriet »

Bestämningsnyckel till svenska familjer av havsborstmaskar »

Ny Nationalnyckelvolym om Tagghudingar »

 

Svenska artprojektet i sociala medier »

Svenska artprojektet och Nationalnyckelns framtid »


Vi antar utmaningen!

Kunskapen om arterna är nödvändig för att vi ska kunna förvalta vår biologiska mångfald och värna om naturens ekosystemtjänster. Men vet vi inte redan allt om våra arter? Nej, mer än hälften av de svenska arterna är mer eller mindre dåligt kända. Vi vet nästan ingenting om var de finns, hur de lever eller vilken roll de spelar i ekosystemen. Dessutom återstår tusentals arter att upptäcka, varav många troligen är vanliga. Artkunskap är en angelägenhet för alla. Nationalnyckelns utmaning är att få fler att känna vårt engagemang och skapa förståelse för varför kunskapen om arter är så viktig. Mer om Nationalnyckeln »


| Dela