Senaste nytt

Regeringen tilldelar ArtDatabanken 15 miljoner

Nu är det klart att ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet får 15 miljoner kronor för att kunna satsa på att kartlägga och sprida kunskap om arter. Svenska artprojektets resurser fördelas idag på forskning, museistöd och framtagande av artfakta. Läs mer här!


13 miljoner till forskning om dåligt kända arter

Det finns fortfarande många okända och dåligt kända arter i Sverige. ArtDatabanken vid SLU har därför beslutat att inom Svenska artprojektet fördela 12 975 000 kronor till nio projekt för utforskning och inventering av dåligt kända arter och organismgrupper.

Läs mer här!Stjärnskål, borstskål ögonskål, nya skålsvampar hittade! 

Karen Hansen och hennes medarbetare i det artprojektsfinansierade projektet ”Skålsvampar i Sverige” har funnit över 100 nya arter för landet. Möjligen är omkring tjugo arter också helt nya för vetenskapen. Läs mer om skålsvamparna här!
Sowerbyella. Foto: Karen Hansen


Okända djur i kompost! 

En ny art av familjen gallmyggor upptäcktes nyligen på Öland av forskarparet Mathias och Catrin Jaschhof. Arten är en riktig “bakgårdsupptäckt” - den hittades nämligen i en fälla intill komposten på forskningsstationen Station Linnés bakgård. Inte nog med det - arten visade sig dessutom tillhöra ett nytt släkte, Linnaeomyia. Läs mer om Gallmyggan här!

Gallmygga Foto: Mathias Jaschhof

Gallmygga  Foto: Mathias Jaschhof


Ny guide för hajar och rockor i Västerhavet

Hajar och rockor är inte bara något du hittar i vattnen på sydligare breddgrader. Även i våra svenska kallare vatten förekommer ett tiotal arter regelbundet, exempelvis pigghaj och småfläckig rödhaj.

Nu har ArtDatabanken tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten (HaV)  tagit fram en guide till Västerhavets hajar och rockor.
Läs mer och ladda ner guiden här!

Brugd "Cetorhinus maximus". Illustration : Linda Nyman

Brugd "Cetorhinus maximus" som är väldens näst största fisk.
Illustration : Linda Nyman

15 miljoner till Svenska artprojektet

ArtDatabanken vid SLU tilldelas 15 miljoner till Svenska artprojektet i regeringens vårbudget.

– Vi är glada över att få de här pengarna. Det är ett erkännande av att SLU och ArtDdatabanken gör ett bra arbete och att regeringen har förtroende för Svenska artprojektet, säger Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken på SLU, som driver Svenska artprojektet. Läs mer här!


 

Ny bestämningsnyckel svenska familjer av havsborstmaskar

Nu finns en ny interaktiv pdf av Havsborstmaskar inom Nationalnyckeln för Sveriges flora och fauna. Bestämningsnyckel till samtliga svenska familjer av havsborstmaskar och till arterna inom underklassen Aciculata.
Läs mer och ladda ner här!


Tack till er alla som svarade på enkäten om Svenska artprojektet

Hela 82% svarade på enkäten. 40% svarade att de fått tillräckligt med information och 39% att informationen varit tillfredställande – det är vi glada för.
Exempel på förslag och tips från er som svarat var bland annat att vi ska berätta om hur projektet fortskrider, informera er om de digitala verktygen, ge ut fler nyhetsbrev och starta ett Instagramkonto.

Tack för alla svar, ni är alltid välkomna att ge oss feedback, ris och ros!


Virvelkrake och Sidensepia - Svenska bläckfiskar har fått nya namn! 

I Havets Hus akvarier simmar två olika bläckfiskarter som numer har svenska artnamn. Genom en namntävling fick besökarna ge förslag på namn. Av alla förslag som kom in från besökarna valde juryn - Virvelkrake - till den åttaarmade art som tidigare lyssnade till Eledone cirrhosa. Den andra av Havets Hus bläckfiskarter, den tioarmade Sepia officinalis lystrar numera till Sidensepia.

13,4 miljoner till utforskning av dåligt kända organismgrupper

ArtDatabanken har beslutat att inom ramen för Svenska artprojektet fördela 13 390 000 kronor under perioden 2015-2018 till fem olika forskningsprojekt gällande taxonomi hos dåligt kända organismgrupper.
Läs mer om vilka forskare som fått beviljade medel här!


Positivt att regeringen vill satsa på svensk naturvård

Svenska artprojektets uppdrag är fortsatt att kartlägga vilka arter som finns i landet och göra den kunskapen tillgänglig för forskare och naturvårdare, med fokus på digital kunskapsspridning. Projektet ska också stimulera den naturintresserade allmänheten att rapportera arter på Artportalen.
Läs mer om satsningen här! Först när regleringsbrevet är klart vet vi vad satsningen innebär för ArtDatabanken.
Lär mer här om Svenska artprojektets uppdrag här!


Råttsvansar, fiskekrokar, trassel och guldlockar – nu är nya Nationalnyckeln om mossor här!

Av jordens cirka 20 000 kända mossor finns ungefär 1 000 i Sverige. Mossor trivs väldigt bra på våra breddgrader och utgör en stor del av mångfalden i tempererade och arktiskaklimat. Eftersom mossorna funnits under lång tid på jorden har de hunnit sprida sig över hela klotet och finns idag från Antarktis över tropikerna till Arktis. 
Läs mer om mossor i nya volymen av Nationalnyckeln.

 

Svenska artprojektet i sociala medier »

Svenska artprojektet och Nationalnyckelns framtid »


Vi antar utmaningen!

Kunskapen om arterna är nödvändig för att vi ska kunna förvalta vår biologiska mångfald och värna om naturens ekosystemtjänster. Men vet vi inte redan allt om våra arter? Nej, mer än hälften av de svenska arterna är mer eller mindre dåligt kända. Vi vet nästan ingenting om var de finns, hur de lever eller vilken roll de spelar i ekosystemen. Dessutom återstår tusentals arter att upptäcka, varav många troligen är vanliga. Artkunskap är en angelägenhet för alla. Nationalnyckelns utmaning är att få fler att känna vårt engagemang och skapa förståelse för varför kunskapen om arter är så viktig. Mer om Nationalnyckeln »


| Dela