2012-03-30

Utmärkelse för arbete med Nationalnyckelvolym

Sven Lovénmedaljen i guld 2012 tilldelas Malin Strand, marin forskare och redaktör vid Nationalnyckeln. - Det är mycket roligt att få priset. Jag är lite överraskad, men glad över att just få Sven Lovénmedaljen.

Sven Lovén anses ju vara grundaren av den marina zoologin i Sverige. Det har varit ett mycket spännande arbete att skriva en volym av Nationalnyckeln, eftersom den är riktad till svensk naturintresserad allmänhet och inte till andra forskare som är min vanliga målgrupp, säger Malin Strand.

Malin Strand, född 1970, är systematiker med inriktning på marina ryggradslösa djur och internationellt erkänd expert på slemmaskar. Malin är stationerad på Sven Lovéns centrum för marina vetenskaper, Tjärnö, där hon inom ramen för sin forskning bland annat upptäckt och beskrivit två nya arter slemmaskar. Delar av hennes forskning har finansierats av Svenska artprojektet.

Malin får priset för arbetet med Nationalnyckelvolymen om Stjärnmaskar – Slemmaskar. Medförfattare är Per Sundberg vid Göteborgs universitet. Bilder är gjorda av Helena Samuelsson och Karin Herlitz är fackredaktör. Boken utkom 2010 i serien Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Det är första gången slemmaskar och stjärnmaskar beskrivs på ett så omfattande sätt.

- Vi är mycket glada över att Malin har får detta fina pris. Att skriva vetenskapligt korrekt och samtidigt lättfattligt om så okända arter som slemmaskar är en konst. Det är roligt att Kungl. Vetenskapsakademien visar uppskattning för arbetet med att ta fram och popularisera kunskap om våra kända och okända arter, säger Johan Bodegård chef för ArtDatabanken SLU.

Det längsta djuret i världen är faktiskt en slemmask som förekommer längs den svenska västkusten. Långsnöre Lineus longissimus, kan helt utsträckt bli närmare 50 meter lång, för att i nästa stund rymmas i en handflata. Andra arter är så små att de lever mellan sandkornen.

Priset delas ut av Kungl. Vetenskapsakademien lördagen den 31 mars i Konserthuset i Stockholm.

Kontakt
Malin Strand (författare) 0526-686 69, 0705-65 42 46; malin.strand@artdata.slu.se 


| Dela