2011-09-13

Små fjärilar som lämnar stora spår

Spåren från fjärilslarver avslöjar vem som varit framme. Larvernas gnag inuti bladen kallas för bladminor. Ofta har arten samma namn som växten den lever på, till exempel kålmalen. Kålmalen är också en av världens vanligaste fjärilar som hittas inte bara i vår egen trädgård utan även på avlägsna öar ute i världshaven.

Blad är nyckeln

Att hitta små fjärilar ute i naturen kan vara svårt. Genom att studera bladminor kan man lättare lista ut vilken art som varit i farten. Bladminor är spåren från fjärilslarvernas gnag inuti bladen. Ofta har arten samma namn som växten den lever på, till exempel kålmal.

Inspunna träd

Fjärilar finns i alla färger och skepnader, en del är färgsprakande eller metallglänsande, andra mer diskreta. Många arter kan vara svåra att upptäcka, medan andra är mer påtagliga och uppmärksammas ofta. Särskilt när spinnmalarnas larver vissa år uppträder i tusenden och åter tusenden och kaläter buskar och ibland täcker in hela träd i sina spinntrådar. Det händer också att cyklar och andra föremål i närheten spinns in av trådarna.

Globetrotter

I den nya boken om små fjärilar presenteras också en av världens mest spridda fjärilar, kålmal. Den finns på alla kontinenter. Hos oss hittar du den i trädgården där larverna äter av bladen på till exempel kål, senap och rädisa. Den påträffas även på Hawaii och ute på andra små öar i världshaven.Nya fjärilar flyttar hit
En del nya fjärilsarter för Sverige har fått en hel del uppmärksamhet. Ett exempel på detta är kastanjemal, vars larver ger sig på hästkastanjens blad och gör dem bruna i förtid. Många forskare tror att sådana angrepp kommer att bli allt vanligare i framtiden på grund av att klimatet förändras och att ytterligare fjärilsarter sprider sig norrut.

Hotade fjärilsarter

Nya malarter hittar till Norden, men det finns ännu fler arter som minskar. De finns med i den svenska rödlistan. Två av bokens arter är akut hotade och löper stor risk att försvinna från Sverige. En är luddkrisslemal som finns inom ett bara några hundra kvadratmeter stort område söder om Malmö. Luddkrisslemalens larver lever på örten luddkrissla som enbart växer i fuktig, kalkpåverkad ängsmark.

Läs mer om fjärilar i nya volymen av Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna som är skriven av Nordeuropas främsta fjärilskännare. Träffa redaktionen på Bok- och bibliotek, där vi också berättar mer om sommarens bok om hajar. Välkommen till Monter B05:70!

Bokfakta
Titel: Fjärilar: Bronsmalar–rullvingemalar. Lepidoptera: Roeslerstammiidae–Lyonetiidae
Text: Bengt Å. Bengtsson     
Bild: Roland Johansson         
Fackredaktör: Bo Söderström, Roger Andersson
Antal sidor: 496                
ISBN: 978-91-88506-76-4    
Utgivning: 19 september 2011
Antal arter: Bara i Sverige finns det över 1000 arter av malar – 248 finns med i Nationalnyckelns fjärde volym om fjärilar.

Kontaktpersoner vid ArtDatabanken SLU
Cecilia Nordström (marknadsförare) 018-67 24 41 alt. 0722 – 032967, cecilia.nordstrom@slu.se
Anette Håkans (marknadsförare) 018-67 25 27 alt. 0722 – 033918, anette.hakans@slu.se
www.nationalnyckeln.se

Högupplösta bilder

Fakta om Nationalnyckeln.

I Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna presenteras aktuell kunskap om svenska flercelliga djur, växter och svampar i ett sammanhängande bokverk. Med vackra och pedagogiska bilder, engagerande texter och nycklar för artbestämning beskrivs arter i Sverige.
Nationalnyckeln produceras av ArtDatabanken, SLU på uppdrag av Sveriges regering inom ramen för Svenska artprojektet.
Nationalnyckeln är det enda bokverket i sitt slag i världen och satsningen innebär ett kunskapslyft för svensk naturvård


| Dela