2012-05-23

Myror och getingar

Sommar, sol, glass … och småkryp. När myror och getingar kommer på tal väcks olika känslor inom oss. Nu går det läsa mer om dessa häpnadsväckande finurliga samhällsbyggare.

Vid närmare bekantskap byts eventuell motvilja i fascination över getingarnas mästerliga byggnadskonst eller myrornas välordnade samhällen. Den som tittar närmare på myror och getingar inser snabbt att de är sociala byggnadskonstnärer med spännande och variationsrika liv. I den senaste volymen av bokverket Nationalnyckeln kan man lära sig det mesta om dessa insekter. Den beskriver alla arter som påträffats i Norden: 81 arter myror, en dolkstekel och 51 arter getingar.


Parasiter och snyltgäster

Det finns myror som är parasitiska och lever som snyltgäster och rövarmyror som håller andra myror som slavar. De fördriver andra myrarters drottningar och stjäl både mat och ägg från andras bon. Att alla getingar inte kan stickas. Det är bara getinghonor som har gadd och kan stickas är kanske inte känt för alla. Gadden egentligen är ett äggläggningsrör. Getingar ska heller inte förväxlas med blomflugor som är helt ofarliga. Mer om blomflugornas liv finns i två tidigare volymer. Förutom möjligheten att ”nyckla” sig till rätt art finns mycket spännande att läsa i Nationalnyckeln.
Författare är Sveriges främsta kännare av myror och getingar: Per Douwes från Lund, Johan Abenius från Stockholm, Björn Cederberg från Uppsala, Urban Wahlstedt från Rönninge i Södertörn. Texterna är kompletterande med ett enastående bildmaterial som nästan visar djurens innersta väsen.
 

Svenska artprojektet fyller 10 år

Både myror och getingar gör stor nytta i naturen och vi människor är beroende av att naturens ekosystemtjänster fungerar. Att strunta i bevarandet av biologisk mångfald och ekosystem är som att vara utan hemförsäkring.
Svenska artprojektets uppdrag är att kartlägga och beskriva den svenska biologiska mångfalden. Många nya arter har hittats och beskrivits i projektet, men alla arter är långt ifrån upptäckta.

 
Bokfakta

Titel: Steklar: Myror—getingar. Hymenoptera: Formicidae—Vespidae  
Text: Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg, Urban Wahlstedt     
Bild: Krister Hall, Mattias Starkenberg, Christopher Reisborg, Torbjörn Östman    Fackredaktör: Bo G Svensson, Ragnar Hall
Antal sidor: 384        
ISBN: 978-91-88506-78-8    
Utgivning: 23 maj 2012
Antal arter: Samtliga 133 nordiska arter.

Kontaktpersoner
Bo G Svensson (fackredaktör), 018-67 26 18 bo.g.svensson@slu.se
Ragnar Hall (fackredaktör), 018-67 19 77, ragnar.hall@slu.se
Anette Håkans (marknadsförare) 018-67 25 27, anette.hakans@slu.se
Anders Rådén (webb, bildmaterial) 018-67 26 63, anders.raden@slu.se
 
Högupplösta bilder

Fakta

I Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna presenteras aktuell kunskap om svenska flercelliga djur, växter och svampar i ett sammanhängande bokverk. Med vackra och pedagogiska bilder, engagerande texter och nycklar för artbestämning beskrivs arter i Sverige.

Nationalnyckeln produceras av ArtDatabanken, SLU på uppdrag av Sveriges riksdag inom ramen för Svenska artprojektet. Nationalnyckeln är det enda bokverket i sitt slag i världen och satsningen innebär ett kunskapslyft för svensk naturvård.


| Dela