2011-05-20

Bli en fena på alla fiskar!

Upptäck svenska hajar, rockor, lansettfiskar, nejonögon, pirålar och sjöpungar i den första volymen om fiskar i bokverket Nationalnyckeln. Läs om pigghajen som fortfarande förekommer längs den svenska västkusten, trots att den sedan 1980-talet minskat i antal med 95–98 %. Eller upptäck tarmsjöpungen, en våra vanligaste sjöpungar som växer i stora klasar nära land på rep, bryggor och stenar

Ryggrad eller ryggsträng?

Alla arter i den här boken tillhör ryggsträngsdjuren. De delas in i tre tydligt avgränsade understammar: lansettryggsträngsdjur (lansettfiskar), manteldjur (bland annat sjöpungar) och kraniedjur. Till den senare hör pirålar och ryggradsdjur. Hos de flesta ryggradsdjur kan man säga att ryggsträngen har ersatts av ryggraden. Manteldjur, lansettfiskar och pirålar saknar alltså ryggrad och har istället en ryggsträng.

I boken finns en unik beskrivning av ryggradsdjurens utvecklingshistoria, där vi hittar majoriteten av de stora, och för de flesta människor välkända, djur som finns och har funnits under jordens historia.

Vad är en fisk?

Förenklat kan man säga att fiskar är vattenlevande ryggradsdjur som andas med gälar och har fenor att simma och styra med. Det stämmer på nejonögon, broskfiskar (hajar, rockor och helhuvudfiskar) och på alla strålfeniga fiskar (de flesta av de djur som i folkmun brukar kallas för fiskar). Till fiskar räknas traditionellt även pirålar och nejonögon. Volymen Ryggsträngsdjur:Strålfeniga fiskar kommer under hösten 2012.

Bokrelease och invigning av ny unik utställning på Havets Hus i Lysekil

Release av den nya volymen sker lördagen den 21 maj på Havets Hus i Lysekil i samband med att EU-parlamentarikern Isabella Lövin inviger en ny utställning skapad av ArtDatabanken SLU.Utställningen berättar om det myller av liv som finns i våra hav men som också i vissa fall är på väg att försvinna.

Bokfakta

Titel: Ryggsträngsdjur: Lansettfiskar–broskfiskar. Chordata: Branchiostomatidae–Chondrichtyes
Text: Malin Sven O. Kullander, Thomas Stach, Hans G. Hansson, Bo Delling, Henning Blom
Bild: Linda Nyman, Helena Samuelsson, Karl Jilg

Volymen behandlar 1 lansettfisk, 53 arter manteldjur, pirål, 3 arter nejonögon och 29 arter broskfiskar (havsmus, hajar och rockor)

Antal sidor: 327
ISBN: 978-91-88506-74-0
Utgivning: maj 2011

Fakta

I Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna presenteras aktuell kunskap om svenska flercelliga djur, växter och svampar i ett sammanhängande bokverk. Med vackra och pedagogiska bilder, engagerande texter och nycklar för artbestämning beskrivs arter i Sverige. Nationalnyckeln produceras av ArtDatabanken, SLU på uppdrag av Sveriges riksdag inom ramen för Svenska artprojektet. Nationalnyckeln är det enda bokverket i sitt slag i världen och satsningen innebär ett kunskapslyft för svensk naturvård.


| Dela