2012-09-19

Allt om getingar och myror

Sensommar och getingar. Höst och bokmässa. I Nationalnyckeln finns allt om häpnadsväckande finurliga samhällsbyggare. Hör mer om dem på bokmässan.

På Bok och bibliotek ger entomolog Björn Cederberg pedagogiska tips om att våga bli kompis med naturens farliga innevånare. Den som tittar närmare på getingar och myror inser snabbt att de har spännande och variationsrika liv. Eventuell motvilja byts lätt i fascination över getingarnas mästerliga byggnadskonst eller myrornas välordnade samhällen. I årets första volym av Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna beskrivs Nordens 81 arter myror, en dolkstekel och 51 arter getingar.

Hos getingar är det bara honor som har gadd. Den är ett ombildat äggläggningsrör. Getingar ska inte förväxlas med blomflugor som är helt ofarliga. Mer om blomflugornas liv finns i två tidigare volymer. Förutom möjligheten att ”nyckla” sig till rätt art finns mycket spännande att läsa i Nationalnyckeln.

Både myror och getingar gör stor nytta i naturen och vi människor är beroende av att naturens ekosystemtjänster fungerar. Att strunta i bevarandet av biologisk mångfald och ekosystem är som att vara utan hemförsäkring.

Författare är Sveriges främsta kännare av myror och getingar: Per Douwes (Lund), Johan Abenius (Stockholm), Björn Cederberg (Uppsala) och Urban Wahlstedt (Rönninge). Texterna är kompletterande med ett enastående bildmaterial som nästan visar djurens innersta väsen.

Svenska artprojektet fyller 10 år i år!

Svenska artprojektets uppdrag är att kartlägga och beskriva den svenska biologiska mångfalden. Många nya arter har hittats och beskrivits i projektet, men alla arter är långt ifrån upptäckta. Hittills har ca 2 500 arter nya för Sverige och ca 900 nya för vetenskapen hittats. Genom projektet ca 250 vetenskapliga artiklar skrivits och 14 volymer av Nationalnyckeln publicerats. Den 24 september publiceras volymen om strålfeniga fiskar, alltså abborre, torsk och deras närmsta släktingar.

Bok- och bibliotek

Nationalnyckeln håller till i monter B05:70
Föredrag på forskartorget: ”Bli kompis med skogens farligaste djur” 28/9 kl 11.10 av Björn Cederberg, specialist på steklar och naturvårdsfrågor vid ArtDatabanken SLU.

Bokfakta

Titel: Steklar: Myror—getingar Hymenoptera: Formicidae—Vespidae  
Text: Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg, Urban Wahlstedt     
Bild: Krister Hall, Mattias Starkenberg, Christopher Reisborg, Torbjörn Östman    Fackredaktör: Bo G Svensson, Ragnar Hall
Antal sidor: 384         
ISBN: 978-91-88506-78-8     
Utgivning: 23 maj 2012­    
Antal arter: Samtliga 133 nordiska arter.

Kontaktpersoner vid ArtDatabanken SLU
Anette Håkans (marknadsförare) 018-67 25 27, anette.hakans@slu.se
Ragnar
Hall (fackredaktör), 018-67 19 77, ragnar.hall@slu.se

www.nationalnyckeln.se

Högupplösta bilder

Ett flertal pressbilder finns här: http://www.nationalnyckeln.se/press
Användarnamn: Press Lösenord: myror81

Fakta

I Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna presenteras aktuell kunskap om svenska flercelliga djur, växter och svampar i ett sammanhängande bokverk. Med vackra och pedagogiska bilder, engagerande texter och nycklar för artbestämning beskrivs arter i Sverige. Nationalnyckeln produceras av ArtDatabanken, SLU på uppdrag av Sveriges riksdag inom ramen för Svenska artprojektet. Nationalnyckeln är det enda bokverket i sitt slag i världen och satsningen innebär ett kunskapslyft för svensk naturvård.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.


| Dela