2014-01-14

Guldmus, rastamask eller en glasstrutmask?

De flesta har någon gång metat och trätt på en daggmask på kroken, och en blodigels sugmun är väl bekant för oss alla. Daggmaskar och iglar tillhör djurgruppen Ringmaskar. En mer okänd grupp inom ringmaskarna är havsborstmaskar. ArtDatabanken har publicerat en bestämningsnyckel för havsborstmaskar.

Nästan alla havsborstmaskar lever i havet, men det finns även några arter som lever i sötvatten, och man har till och med hittat ett fåtal arter på land. I världen finns det omkring 14 000 beskrivna arter och ungefär 500 av dessa finns i svenska vatten. Havsborstmaskar utgör en stor och viktig grupp inom ringmaskarna, och de har länge använts som en referensgrupp inom marin miljöövervakning.

En del havsborstmaskar kryper fritt bland alger och stenar på havets botten och har ögon och antenner längst fram. Andra lever fastsittande i rör och kan se ut som blommor när de sträcker ut sina färggranna tentakelkronor. Vissa gräver i sedimentet medan andra lever fritt simmande i vattenmassan. Havsborstmaskar är ofta talrika och får därmed stor inverkan på den miljö de lever i. De syresätter bottnar genom sitt grävande, och rören, som kan vara av både kalk och lera, utgör bostad för många andra organismer. Ibland bildas hela rev av rören och dessa rev har ofta hög biodiversitet.

Nu finns en bestämningsnyckel till alla svenska familjer av havsborstmaskar. Det är en pdf med inbyggda länkar som ska underlätta bestämningsarbetet, och den innehåller förutom nyckeln även korta beskrivande texter för varje familj. Liknande publikationer har hittills saknats och det är Svenska artprojektets förhoppning att den ska komma till användning, bland annat som referensverk för artbestämning inom till exempel marin miljöövervakning.

Svenska artprojektet möter regeringens uppdrag att göra kunskapen om Sveriges artstock tillgänglig elektroniskt genom denna första, digitala bestämningsnyckel till Sveriges havsborstmaskar.

Publikationen är framtagen inom ramen för Nationalnyckeln. Svenska artprojektet, där Nationalnyckeln ingår, har som huvudsaklig uppgift att förbättra kunskapen om svenska arter. Vill man vara med och bidra kan man rapportera sina artobservationer på Artportalen. Genom att många bidrar till att samla in kunskap kan vi gemensamt göra stor nytta för naturen. Naturvården får på så sätt stöd i sitt arbete.

Bokfakta

Titel: Bestämningsnyckel till och
presentation av svenska familjer av
havsborstmaskar
Utgiven av: ArtDatabanken, SLU.
Författare: Arne Nygren, Fredrik Pleijel
och Ragnar Hall
Bild: McIntosh ”A Monograph of the
British Annelids”enligt avtal med The
Ray Society samt F Pleijel och A Nygren
Form och layout: Katarina Nyberg
Bildredaktörer: Torbjörn Östman,
Mattias Starkenberg
Antal sidor: 89
ISBN: 978-91-88506-86-3
Typ: PDF
Ladda ner bestämningsnyckeln till havsborstmaskar här!

Fakta Nationalnyckeln

I Nationalnyckeln till Sveriges flora och
fauna presenteras aktuell kunskap om
svenska flercelliga djur, växter och svampar.
Med vackra och pedagogiska bilder,
engagerande texter och nycklar för
artbestämning beskrivs arter i Sverige.
Nationalnyckeln produceras av ArtDatabanken,
SLU på uppdrag av Sveriges regering inom
ramen för Svenska artprojektet.
Nationalnyckeln är en satsning med syfte
att få ett kunskapslyft för svensk naturvård.

Kontakt

Marknadsförare:
Anette Håkans, 018-67 25 27
anette.hakans@slu.se

Fackredaktörer:
Malin Strand, 0705 - 65 42 46
malin.strand@slu.se
Ragnar Hall, 018-67 19 77
ragnar.hall@slu.se

Pressbilder
www.nationalnyckeln.se/press

Utgivning: 20 december 2013


| Dela