Pressmeddelanden 2014

Här hittar du pressmeddelanden från 2014

2014-09-26 | Råttsvansar, fiskekrokar, trassel och guldlockar!
Av jordens cirka 20 000 kända mossor finns ungefär 1 000 i Sverige. Mossor trivs väldigt bra på våra breddgrader och utgör en stor del av mångfalden i tempererade och arktiska klimat. Eftersom mossorna funnits under lång tid på jorden har de hunnit sprida sig över hela klotet och finns idag från Antarktis över tropikerna till Arktis.
Läs mer »
2014-01-14 | Guldmus, rastamask eller en glasstrutmask?
De flesta har någon gång metat och trätt på en daggmask på kroken, och en blodigels sugmun är väl bekant för oss alla. Daggmaskar och iglar tillhör djurgruppen Ringmaskar. En mer okänd grupp inom ringmaskarna är havsborstmaskar. ArtDatabanken har publicerat en bestämningsnyckel för havsborstmaskar.
Läs mer »

| Dela