Lärare och skolor

Lärarguiderna ger kortfattad och lättläst information om olika artgrupper och kan fungera som komplement till undervisningsmaterial.

Lärarguider Nationalnyckeln


Lärarguiderna tas fram i samarbete med Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik och finns även i tryckt form tidningen Bilagan.

Ladda ner lärarguider »

 

Grön Flagg – Miljömål och teman

Om eleverna vill arbeta målinriktat, strukturerat och långsiktigt med det här miljökvalitetsmålet och liknande frågor kan du hitta verktyg på Håll Sverige Rents webbplats.

WWFs läromedel

Eller inspireras av WWFs läromedel. De har olika material som ger förslag på metoder och aktiviteter.

Aktivitet – Undersök mångfalden i olika miljöer
Aktivitet som kan användas i undervisningen för miljökvalitetsmålet:
Ett rikt växt- och djurliv. Läs mer om undersök mångfalden i olika miljöer.| Dela