Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna om Nationalnyckels uppdrag och arbete, om bokverket Nationalnyckelns innehåll med mera.

Om du inte hittar svar på din fråga så kan du kontakta oss »

Utgivning och produktion:
När kommer nästa volym, och vilken grupp behandlas i den?
Utgivningen av Bladmossor: Skirmossor–baronmossor hösten 2014 är den sista volymen i bokverket. I och med detta har prenumerationerna av bokverket avslutats. 

I nuläget kommer Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna med nuvarande upplägg, inte att produceras så långt ArtDatabanken kan se i framtiden.  

Var hittar jag fakta om arter?
Du hittar information om rödlistade arter samt de arter vi hunnit presentera på Artfakta.se.

Kommer bokverket att digitaliseras?
Vårt arbete består främst av att kommande projekt publiceras digitalt istället för i bokform, men det är vår förhoppning att också kunna digitalisera det tidigare utgivna materialet.  

Vad kommer att finnas med i den digitala presentationen?
Det kommer att finnas namn och släktskap, kännetecken, utbredning, och ekologi. För många arter kommer också finnas en rödlistningsbedömning och relevant naturvårdsinformation. Vi utvecklar och kommer såsom kunna presentera digitala nycklar, avancerade sökfunktioner och jämförelsevyer. 

Kommer det någon lista med en översikt över grupper och arter med utbredningar och andra upplysningar?
I takt med att vi uppdaterar artfakta.se så kommer vi också att visa på vilka grupper som har information. Redan idag kan man dock söka på alla namn som förekommer i Sverige och se deras släktskap.

Vilka arter jobbar vi med just nu?
Exempel på grupper vi jobbar med just nu är bin, steklar, kräftdjur, spindlar, mossor, marina musslor, grod- och kräldjur samt svampar inom Sordariomycetes. Information om vad som är på gång kommer framöver att visas på Artfakta.se.

Vilka volymer är redan utgivna? 
Här finns information om tidigare utgivna volymer »


Om Nationalnyckeln:

Kan jag komplettera min samling med tidigare utgivna volymer som jag inte har?
Ja, du kan gå in på Nationalnyckelns hemsida och beställa de böcker du vill komplettera med. Kryssa för i rutan att du varit prenumerant. Vi reserverar oss för eventuella framtida prishöjningar och för att alla böcker eventuellt inte finns kvar i lager. Beställ här »


Kan jag ge bort en bok i present?
Ja, du kan uppge mottagarens leveransadress och din egen fakturaadress.

Hur stor är varje volym?
Volymernas sidantal varierar mellan 200 och 600 sidor beroende på hur många arter som presenteras. Mått: 230x285 mm.

Varför har inte även skinnbandet ett vackert skyddsomslag?
Skinnet kan påverkas negativt av den plast som omslaget är överdraget med. Skinnbandets helvita omslag är ett transportskydd.

Hur många volymer har givits ut?
För närvarande är produktionen av bokverket avslutat och inga fler  NN-volymer produceras. Utgivningen av Bladmossor: Skirmossor–baronmossor hösten 2014 är den sista volymen i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna med nuvarande upplägg, så långt ArtDatabanken kan se i framtiden.

I vilken ordning ges volymerna ut? 
Utgivningsordningen har styrs av till exempel av tillgången på skribenter och det aktuella kunskapsläget. Den har inte alltid följt Nationalnyckelns systematiska ordning.


Varför behövs Nationalnyckeln?
Nationalnyckeln ambition var att öka intresset för, och kunskapen om, landets arter och deras livsmiljöer. I Sverige finns det ca 50 000 flercelliga arter. Om flertalet av dem finns ingen litteratur alls. Genom Nationalnyckeln hoppasdes ArtDatabanken att skapa en unik möjlighet att lära känna den svenska naturens artrikedom.


Hur produceras Nationalnyckeln?
Nationalnyckeln produceras av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Sveriges regering, inom ramen för Svenska artprojektet. Arbetet med Nationalnyckeln har utförts och samordnats av en redaktion bestående av bland annat chefredaktör, projektledare, bildredaktörer och fackredaktörer. Flera illustratörer, författare och experter som arbetar tillfälligt med specifika volymer.

Hur är arterna och böckerna ordnade i Nationalnyckeln? 
Läs om Nationalnyckelns systematik » | Dela