Fjärilar: Käkmalar–säckspinnare

Kan alla fjärilar flyga?

Nej, faktiskt inte! De flesta fullvuxna säckspinnarhonor saknar vingar och kan alltså inte flyga. I den här boken presenteras fjärilsfamiljer som är mycket olika, både till utseende och levnadssätt. Här finns allt från Sveriges minsta fjäril till forna dagars tålamods­prövande klädesmal.

Lövskogskäkmal. Foto: Christer BergendorffLövskogskäkmal Micropterix tunbergella. Foto: Christer Bergendorff

En del ser ut som metallglänsande smycken i naturen, som till exempel lövskogskäkmalen. Eller har färgsprakande vingar och ett härligt rufsigt ”hår” som mörk kambladskärare i familjen bladskärarmalar, en familj där alla arter har hårlika fjäll på huvudet.


Mörk kambladskärare. Foto: Krister Hall Mörk kambladskärare Incurvaria masculella. Foto: Krister Hall

”Gamla” arter

Här kan du läsa om de evolutionärt mest ursprungliga fjärilsfamiljer. De har behållit en mängd drag från fjärilarnas tidigaste utvecklingshistoria. Käkmalarna har som namnet antyder käkar – och istället för att suga i sig nektar, som andra fjärilar, skrapar de pollen från växter. De är aktiva under dagen, och man kan ofta se flera fjärilar söka föda i samma blomma.

Säckspinnarna däremot kan flyga under hela dygnet, hanarna vill säga, honorna hos de flesta arter har inga vingar. De vinglösa honorna lever hela sitt liv i en säck tillverkad bland annat av inspunna växtdelar och flyger aldrig. På bilden nedan har honoan krupit ur säcken för att locka till sig en hane. Efter parningen lägger honan äggen inuti säcken.

Nätrörsäckspinnare Taleporia tubulosa. Illustration: Roland Johansson

Nätrörsäckspinnare Taleporia tubulosa. Illustration: Roland Johansson

Blad som artbestämning

Flera av arternas larver lever inuti blad. De kan ofta artbestämmas med hjälp av de gnagspår de lämnar, så kallade bladminor. Att på hösten samla blad med bladminor är ett bra sätt för den som vill lära sig mer om de här fjärilarna.

Brun björkdvärgmal Stigmella confusella (tv) och en bladmina (th). Illustration: Roland Johansson. Brun björkdvärgmal Stigmella confusella (tv) och en bladmina (th). Illustration: Roland Johansson| Dela