Fjärilar: Dagfjärilar

Fängslande fjärilar

Dagfjärilarnas färgglada, vackra mönster och fascinerande beteende har fängslat människor i alla tider. Vem har inte upplevt det rogivande i att följa en citronfjärils till synes planlösa flygtur med blicken för att sekunden senare inse att sommaren snart är här?

Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola. Foto: Johan Södercrantz Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola. Foto: Johan Södercrantz

Fjärilar flyger långt

De flesta känner nog till våra vanligaste arter som påfågelöga, sorgmantel och nässelfjäril, men att det bland våra ca 120 arter finns fjärilar med namn som smultronvisslare, mnemosynefjäril och rovfjäril är kanske inte lika välkänt. Att vissa av våra arter flyttar precis som flyttfåglar är kanske också en nyhet för många. Amiralen gör en årlig flygtur från Sydeuropa, och tistelfjärilen flyger så långt som från Nordafrika och Mellanöstern. Alla dagfjärilar kan kännas igen på sina klubbformiga antenner med tunt antennskaft, och på att de i vila oftast håller vingarna sammanslagna över ryggen.

Nässelfjäril Aglais urticae (tv), sorgmantel Nymphalis antiopa (th).
Nässelfjäril Aglais urticae (tv), sorgmantel Nymphalis antiopa (th). Illustration: Martin Holmer

Samla fjärilar

Redan på 1700- och 1800-talen var det i västvärlden mycket populärt att samla vackra fjärilar. Nu, ett par sekel senare ökar åter intresset hos naturintresserade nordbor. Trenden är att studera dagfjärilarna i fält och gärna fotografera, snarare än att samla in dem. En annan metod är att håva in fjärilen och studera den i burk för att sedan släppa den fri igen.

Läs mer om Fältnyckeln dagfjärilar i behändigt fickformat.

Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne (tv), smultronvisslare Pyrgus malvae (th).
Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne (tv), smultronvisslare Pyrgus malvae (th). Illustration: Martin Holmer| Dela