Tvåvingar: Blomflugor 2

Fascineras av en fantasivärld

Den som invigs i flugornas fascinerande värld ska finna förunderligt vackra strukturer och märkliga levnadssätt. En del arters larver lever av växter, några lever av bladlöss, vissa lever i bon av getingar eller myror, medan andra lever under vattenytan i dammar och pölar.

 Tångslamfluga. Foto: Krister Hall Tångslamfluga Eristalinus aeneus. Foto: Krister Hall

Ängsnäbbfluga är en medelstor art med extremt lång, framåt utdragen ”näbb”. På bilden ovan vilar en hane på en blomställning, till höger suger den nektar och på bilden överst till höger putsar den mundelarna.

Ängsnäbbfluga. Foto: Krister Hall Ängsnäbbfluga Rhingia campestris. Foto: Krister Hall

Lätta att studera

Jämfört med andra flugor är blomflugor lätta att studera. En varm vårdag flyger årets första blomfluga på jakt efter nektar och pollen bland markens blommor eller högt i trädens kronor, och så fortsätter det ända in på hösten. Ändå har blomflugorna länge svävat omkring oräknade och namnlösa. Men de senaste åren har kunskapen om och intresset för blomflugor ökar kontinuerligt. Det finns fler amatörsamlare och det sker mer grundläggande forskning. Till exempel Svenska Malaisefälleprojektet. Inför arbetet med de att kartlägga blomflugorna har många blomflugor fått nya svenska namn.

Alla arter blomflugor beskrivna

Här har vi beskrivit några blomflugor i underfamiljerna Eristalinae och Microdontinae. I Blomflugor 1 kan man läsa om underfamiljen Syrphidae. De flesta arterna som presenteras här tillhör underfamiljen Eristalinae. Blomflugor som tillhör underfamiljen Eristalinae är vanligen kraftigare byggda än de inom underfamiljen Syrphinae och känns, bland annat, igen på att skuldrorna syns väl och är tydligt behårade.

I underfamiljen Microdontinae finns bara fem arter i Norden, som alla hör till ett och samma släkte. De är mer kompakt byggda än övriga blomflugor och de kan kännas igen på att mellankroppens ryggplåt, skutellen, har ett par tydliga utskott baktill. Larverna lever i myrornas bon där de äter ägg och larver.

Dödskallefluga

Dödskallefluga Myathropa florea| Dela