Tvåvingar: Blomflugor 1

En fluga är en fluga är en fluga?

Visst har vi alla avfärdat en irriterande fluga genom att vifta bort den med handen! Eller ännu hellre: plattat till kräket med en flugsmälla eller med mer teknisk finess lockat den till dödens klister på flugtejpen. Och ärligt talat, hur många av oss bryr sig egentligen om vilken fluga det är? Kliv in i en fantasivärld där invånarna är rustade med ryggsköldar, antennborst och ansiktsbucklor – och upptäck blomflugorna!

Hovrande flyttblomfluga Episyrphus balteatus. Foto: Krister Hall                   Hovrande flyttblomfluga Episyrphus balteatus. Foto: Krister Hall

Lätta att känna igen

Jämfört med andra flugor är blomflugor oftast lätta att känna igen. Alla flugor har bara två vingar, vilket skiljer dem från till exempel getingar och bin. Blomflugor är startsnabba och kan flyga, manövrera och landa snabbt och exakt. Dessutom kan de hovra – sväva på ett och samma ställe – som helikoptrar. Därför heter blomflugor svirrefluer på danska och hoverflies på engelska. Sitt svenska namn har de fått för att de vuxna flugorna ofta besöker blommor och är viktiga som pollinerare.

På bilden nedan ses en hane av taggsländfluga som besöker ljungblommor. Då flugan äter virvlar pollen upp från blommorna och ses på bilden som vita prickar. Vissa blomflugor verkar hotfulla eftersom de liknar getingar eller bin med svarta och gula färger. En del arter liknar humlor: de är kraftigt byggda och har päls. Men blomflugor flyger fridfullt runt sommarens saftkalas eller runt trädgårdens blommor utan att vara det minsta farliga.

 Taggsländfluga Sphaerophoria scripta. Foto: Krister Hall          Taggsländfluga Sphaerophoria scripta. Foto: Krister Hall

Vegetarianer eller rovdjur

Larverna hos många blomflugor är rovdjur och gör nytta som synnerligen effektiva bladlusätare. Några kallas för råttsvanslarver och kan förekomma rikligt i vattentunnan vid stugknuten eller i den tillfälliga vattenpölen på gårdsplanen, och de lever av näringsämnen i vattnet. Andra blomflugelarver lever av växter.

Ökande antal arter

Blomflugor finns i hela Sverige, från norr till söder. Antalet arter ökar kontinuerligt, vilket troligen i första hand beror på det ökande intresset för blomflugor. Det handlar dels om att det finns fler amatörsamlare och insektsfotografer, dels om grundläggande forskning vid universitet och museer. Med andra ord är det inte säkert att vi har så många fler arter i Norden nu än tidigare, men vi lägger märke till dem i ökad utsträckning och har bättre verktyg för att snabbt kunna dokumentera och rapportera fynden.

Här har vi beskrivit några blomflugor inom underfamiljen Syrphidae. Andra underfamiljer, Eristalinae och Microdontinae beskrivs i Blomflugor 2.

Bandad barrblomfluga Megasyrphus erraticus. Bild: Erik Nasibov

Bandad barrblomfluga Megasyrphus erraticus. Bild: Erik Nasibov| Dela