Fjärilar: Ädelspinnare–tofsspinnare

Natten är fjärilarnas tid!

Svärmare och spinnare hör till den stora grupp fjärilar som traditionellt kallas nattfjärilar och som utgör ca 95 % av alla fjärilsarter i Norden. De flyger i skydd av mörkret - från skymning till gryning. Och trots att de lever sina liv i det fördolda, finns många arter nära oss. Du möter dem i mörkret när de flyger runt lampan vid stugknuten eller i skymningen när svärmare likt kolibrier flyger och stannar upp vid nattdoftande blommor.

Världens längsta djur Åkervindesvärmare Agrius convolvuli. Foto: Jens Morin 

Att undvika upptäckt

Nattaktiva fjärilar är ofta både färggranna och kamouflagetecknade. Flera arters larver försvarar sig genom att sekundsnabbt ändra ställning och visa upp skräckinjagade teckningar. Kamouflaget hjälper också de vuxna nattfjärilarna att under dagtid undvika att bli uppätna av framförallt fåglar. För att klara sig under natten har flera arter utvecklat hörsel och vissa kan genom att sända ut brussignaler som ultraljud förvirra attackerande fladdermöss. Hos en del arter, till exempel nagelspinnare, hittar hanarna till honorna med hjälp av välutvecklade antenner som fånga upp honornas doftsignaler (feromoner).

Nagelspinnare Aglia tau. Foto: Jens Christian Schou/BiopixNagelspinnare Aglia tau. Foto: Jens Christian Schou/Biopix

Idealiska att studera

För dig som söker nattliga naturupplevelser är nattfjärilar idealiska att studera.  Med en vanlig fick- eller pannlampa kan du till exempel studera svärmare som besöker syren- och kaprifolblommor i din trädgård. Genom att plantera växter som flox, nejlikor och blomstertobak kan du göra trädgården attraktiv för svärmare och andra blombesökande nattfjärilar. Du kan till exempel hitta Åkervindesvärmare, en spektakulär svärmare med ett vingspann på upp till 13 cm och med en lika lång sugsnabel.

Oleandersvärmare Daphnis nerii. Illustration: Karl Jilg

Oleandersvärmare Daphnis nerii. Illustration: Karl Jilg

 | Dela