Stövsländor

Små insekter nära människan

Tittar man riktigt nära kan man upptäcka dem­­ – stövsländorna. De är vanligare än man kan tro. Variationen i utseende är stor, från skira sländor med flortunna vingar till millimetersmå bleka och vinglösa boklöss. Unika fältfoton öppnar ett litet fönster in i en fantastisk värld av former, färger och beteenden.


Betande höstövslända Lachesilla pedicularia. Foto: Krister Hal                Betande höstövslända Lachesilla pedicularia. Foto: Krister Hall

Stövsländornas livsmiljöer

Stövsländor är en liten grupp små och lätt förbisedda insekter. De lever främst av mikroskopiska alger, svampar och lavar. De flesta arterna lever utomhus, ofta i träd och buskar där de hittar föda i överflöd på blad, grenar och bark. På bilden nedan betar en höstövslända grönalger på ett granbarr. Stövsländan har redan hunnit äta rent längs med barrets spets och det gröna maginnehållet lyser igenom bakkroppens tunna hudskelett.

Klarvingad jättestövslända Psococerastis gibbosa. Foto: Krister Hall                   Klarvingad jättestövslända Psococerastis gibbosa. Foto: Krister Hall

Några arter lever inomhus och kan hittas i källare, förråd, badrum eller i böcker. En inomhuslevande art som är känd sen länge är väggsmed. När den trummar med bakkroppen, kan det höras som ett tickande ljud när den sitter på till exempel en yttervägg.

Väggsmed Trogium pulsatorium (t.v.) och en boklus Liposcelis sp. i en bok (t.h.). Foto: Krister Hall                Väggsmed Trogium pulsatorium (t.v.) och en boklus Liposcelis sp. i en bok (t.h.). Foto: Krister Hall

Bankning som insamlingsmetodSamla in stövsländor genom att banka på grenarna i ett träd, fånga dem i ett nervänt paraply.

Trots att stövsländor är en mindre känd insektsgrupp är de relativt enkla att hitta. En vanlig metod för att samla in stövsländor är bankning. Lägg ett ljust tygstycke eller ställ ett upp och nervänt paraply under ett träd och banka på grenarna med till exempel ett brännbollsträ. Stövsländorna som betar på grenarna faller ner, och du kan samla in och undersöka dem närmare.

 

 | Dela