Bladmossor: Sköldmossor–blåmossor

Upptäck mossornas mångfald

Man kan tycka att en mossa är en mossa. Och ibland är de svåra att skilja åt. Men ofta har de en alldeles egen karaktär, värd att utforska. En art är smaragdgrön och liten, en annan ser ut som små stjärnor uppifrån och en tredje har vita bladspetsar.

Skogstimmia Timmia austriaca. Foto: Tomas Hallingbäck Skogstimmia Timmia austriaca. Foto: Tomas Hallingbäck

En särpräglad livsform

Mossor är en del av vår fotosyntetiserande, gröna växtvärld. En särpräglad livsform, som på flera sätt skiljer sig från till exempel blomväxter och ormbunkar. De saknar bland annat rötter, och kan ta upp fukt och näring via hela bladet. I boken finns tydliga beskrivningar av mossans olika delar, och hur man kan lära sig skilja på olika mossarter. Här kan du också läsa om hur du undersöker och samlar in mossor, och vilka hjälpmedel som behövs för att artbestämma.

Spåmossa Funaria hygrometrica. Foto: Tomas HallingbäckSpåmossa Funaria hygrometrica. Foto: Tomas Hallingbäck

Många av mossarterna i den här boken är för första gången illustrerade i färg. En blandning av akvareller och fotografier kompletterar varandra för att återge varje mossa på bästa sätt.

Skruvklockmossa Encalypta procera, blad (tv), peristom (mitten), mössa (th) Foto: Tomas HallingbäckSkruvklockmossa Encalypta procera, blad (tv), peristom (mitten), mössa (th) Foto: Tomas Hallingbäck| Dela