Publicerade volymer

Utgivningen av Bladmossor: Skirmossor–baronmossor hösten 2014 är den sista volymen i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna med nuvarande upplägg, så långt ArtDatabanken kan se i framtiden. I och med detta kommer prenumerationerna av bokverket att avslutas. Fram till idag är 17 volymer utgivna.

Svenska artprojektet, där produktionen av bokverket ingått som en del, fortsätter med arbetet att ta fram, presentera och tillgängliggöra kunskapen om mindre kända arter. Kunskapen som kommer att presenteras digitalt kommer att nås kostnadsfritt via ArtDatabankens webbplats.

Här kan du se utgivna volymer i systematisk ordning!Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar

Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar

Chordata: Actinopterygii
Text: Sven O. Kullander, Bo Delling
Bild: Linda Nyman, Karl Jilg
Antal arter: 216
Utgivning: 2012

Läs mer om boken »

Ryggsträngsdjur: Lansettfiskar–broskfiskar

Ryggsträngsdjur: Lansettfiskar–broskfiskar

Chordata: Branchiostomatidae–Chondrichtyes
Text: Sven O. Kullander, Thomas Stach, Hans G. Hansson, Bo Delling, Henning Blom
Bild: Linda Nyman, Helena Samuelsson, Karl Jilg

Läs mer om boken »

Steklar: Myror och getingar

Steklar: Myror och getingar

Hymenoptera: Formicidae–Vespidae
Text: Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg, Urban Wahlstedt
Bild: Krister Hall, Mattias Starkenberg, Christopher Reisborg, Torbjörn Östman
Antal arter: 133
Utgivning: maj 2012

Läs mer om boken »

Skalbaggar: Långhorningar

Skalbaggar: Långhorningar

Coleoptera: Cerambycidae
Text: Bengt Ehnström
Bild: Martin Holmer

Läs mer om boken »

Fjärilar: Dagfjärilar

Fjärilar: Dagfjärilar

Hesperiidae–Nymphalidae
Text: Claes U. Eliasson, Nils Ryrholm, Ulf Gärdenfors
Bild: Martin Holmer, Karl Jilg

Läs mer om boken »

Fjärilar: Käkmalar–säckspinnare

Fjärilar: Käkmalar–säckspinnare

Lepidoptera: Micropterigidae–Psychidae
Text: Bengt Å. Bengtsson, Göran Palmqvist
Bild: Roland Johansson

Läs mer om boken »

Fjärilar: Ädelspinnare–tofsspinnare

Fjärilar: Ädelspinnare–tofsspinnare

Lepidoptera: Lasiocampidae–Lymantriidae
Text: Nils Hydén
Bild: Karl Jilg, Torbjörn Östman

Läs mer om boken »

Fjärilar: Bronsmalar–rullvingemalar

Fjärilar: Bronsmalar–rullvingemalar

Lepidoptera: Roeslerstammiidae–Lyonetiidae
Text: Bengt Å. Bengtsson
Bild: Roland Johansson

Läs mer om boken »

Bladmossor: Skirmossor-baronmossor

Bladmossor: Skirmossor-baronmossor

Bryophyta: Hookeria–Anomodon

Text: Lars Hedenäs, Tomas Hallingbäck
Bild: Christopher Reisborg,Lars Hedenäs, Tomas Hallingbäck
Antal arter: 220
Utgivning: 2014

Läs mer om boken »

Bladmossor: Sköldmossor–blåmossor

Bladmossor: Sköldmossor–blåmossor

Bryophyta: Buxbaumia–Leucobryum
Text: Tomas Hallingbäck, Niklas Lönnell, Henrik Weibull, Lars Hedenäs
Bild: Pollyanna von Knorring, Tomas Hallingbäck, Stefan Evertson, Niklas Lönnell, Karl Jilg, Liselotte Öhman

Läs mer om boken »

Bladmossor: Kompaktmossor–kapmossor

Bladmossor: Kompaktmossor–kapmossor

Bryophyta: Anoectangium–Orthodontium
Text: Tomas Hallingbäck, Niklas Lönnell, Henrik Weibull
Bild: Tomas Hallingbäck, Magda Korotynska, Pollyanna von Knorring, Christopher Reisborg, Malin Birgersson

Läs mer om boken »

Tvåvingar: Blomflugor 1

Tvåvingar: Blomflugor 1

Diptera: Syrphidae: Syrphinae
Text: Hans Bartsch
Bild: Elizabeth Binkiewicz, Andrea Klintbjer, Anders Rådén, Erik Nasibov, Anna Nordin, Torbjörn Östman, Krister Hall, Christopher Reisborg

Läs mer om boken »

Tvåvingar: Blomflugor 2

Tvåvingar: Blomflugor 2

Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae
Text: Hans Bartsch
Bild: Elizabeth Binkiewicz, Andrea Klintbjer, Anders Rådén, Erik Nasibov, Anna Nordin, Torbjörn Östman, Krister Hall, Christopher Reisborg

Läs mer om boken »

Mångfotingar

Mångfotingar

Myriapoda
Text: Göran Andersson, Bjarne A. Meidell, Ulf Scheller, Per Djursvoll, Graham Budd, Ulf Gärdenfors
Bild: Jan-Åke Winqvist, Monika Osterkamp Madsen

Läs mer om boken »

Stövsländor

Stövsländor

Psocoptera
Text: Bo W. Svensson
Bild: Krister Hall

Läs mer om boken »

Tagghudingar–svalgsträngsdjur

Tagghudingar–svalgsträngsdjur

Echinodermata–Hemichordata
Text: Hans G. Hansson, Tomas Cedhagen, Malin Strand
Bild: Helena Samuelsson
Antal arter: 75
Utgivning: 2013

Läs mer om boken »

Stjärnmaskar–slemmaskar

Stjärnmaskar–slemmaskar

Sipuncula–Nemertea
Text: Malin Strand, Per Sundberg
Bild: Helena Samuelsson

Läs mer om boken »


| Dela