Illustrationstekniker

llustrationerna är en viktig del av Nationalnyckeln. Merparten av arterna beskrivs med en, ofta flera, färgbilder och detaljteckningar.

Kraven på bildernas vetenskapliga exakthet och konstnärlighet är höga. Varje illustratör arbetar med sin speciella teknik. Illustratören arbetar i nära samarbete med experter, bildredaktör och fackredaktör för att arten ska återges så naturtroget som möjligt. Illustratörerna skapar sina alster med utgångspunkt från referensmaterial – levande eller från samlingar – kompletterat med information och kommentarer från fackkunniga experter.
Läs om Nationalnyckelns illustratörer »


Mikroskopfotografering

LånghorningNationalnyckeln använder en ny teknik för att med gott resultat kunna fotografera objekt med i princip oändligt skärpedjup. I vanliga fall blir bara en liten del av föremålet skarpt men genom att fotografera ett objekt i en mängd fokusplan och sedan med hjälp av avancerad programvara lägga ihop de skarpa delarna från respektive bild skapas en helt igenom skarp bild. Bildexemplet här bredvid är taget ur boken Skalbaggar: Långhorningar (2007) och är gjord av Martin Holmer.


Skiktfotografering av stövslända. Foto: Christopher Reisborg.Traditionell illustrering av Martin Holmer (t.v.) och Helena Samuelsson (t.h.)

Akvarellmålning

Käkmal och julklappsmaskÄven de traditionella teknikerna lever kvar. Många bilder är gjorda med akvarellmålning. Bildexemplen här bredvid är gjorda av Roland Johansson som målat småfjärilarna i Fjärilar: Käkmalar - säckspinnare (2008) och Helena Samuelsson som avbildar marina ryggradslösa djur. Varje bild är ett eget konstverk fullt med detaljer.

 

 

 


Digital teknik

Många bilder görs helt digitalt direkt i datorn. Bildexemplen här nedan är tagna ur boken Mångfotingar (2005) och är gjorda av Jan-Åke Winqvist. Han gör allt från skiss till färdig teckning i datorn med hjälp av ritplatta.


3D-modellering

Vissa detaljbilder skulle ta för lång tid eller vara alltför komplicerade att illustrera i två dimensioner, särskilt om samma föremål ska visas i flera olika vinklar. I dessa fall använder man istället 3D-program. Detaljbilden skulpteras noggrant fram med hjälp av fotoförlagor och (om det finns) schematiska illustrationer från vetenskapliga publikationer. Sedan ”avfotas” modellen i de önskade vinklarna och de delar som ska beskrivas färgas in. Bilden här nedan, som föreställer en s.k. lysgrodd, är tagen från boken Lansettfiskar-broskfiskar (2011) och är modellerad av Anders Rådén.


3D-modell av genitalier hos solblomflugor (släktet Syrphus). Modell: Anders Rådén.| Dela