Illustratörer

I Nationalnyckelns finns många och detaljerade bilder. Kraven på bildernas vetenskapliga exakthet och konstnärlighet är höga. Vi arbetar med flera olika illustratörer och tekniker.

Elizabeth BinkiewiczElisabeth Binkiewicz

Medverkar i: Tvåvingar: Blomflugor (2009).
Teknik: Elizabeth arbetar med en blandteknik. Skisser på papper kompletterat med foto, scanning, bildmontage och retusch ligger till grund när slutbilden tas fram i Photoshop.
Bakgrund: Sedan 1991 har Elisabeth arbetat på Naturhistoriska riksmuseet som vetenskaplig illustratör och formgivare. Dessutom har hon illustrerat på uppdrag av tidningar och förlag. Hennes nära samarbete med forskare har resulterat i att en nyligen beskriven myggart i Alaska är uppkallad efter henne – Claustrophyga Elizabethae. Varje år undervisar hon i vetenskaplig illustrationsteknik.

 

Krister HallKrister Hall

Medverkar i: Mångfotingar (2005), Skalbaggar: Långhorningar (2007), Fjärilar: Käkmalar–säckspinnare (2008), Fjärliar: Ädelspinnare–tofsspinnare (2007), Tvåvingar: Blomflugor (2009/2010) samt Stövsländor (2009).
Teknik: Fotograferar i fält, främst efter särskilda önskemål från författare. Det kan vara beteenden, miljöer eller arter i sitt rätta element som ska illustreras. Samtidigt med fältfotograferingen samlas material in för detaljfotografering i studio till nycklar och artsidor.
Bakgrund: Till största delen självlärd entomolog och fotograf. Har tidigare arbetat med datorkommunikation och projektledning. Bytte efter det bana och började som biolog på Länsstyrelsen där arbetet främst var inom åtgärdsprogram för hotade arter.

 

Karl JilgKarl Jilg

Medverkar i: Fjärilar: Ädelspinnare–tofsspinnare (2007) och larvillustrationerna i Fjärilar: Dagfjärilar (2005) samt Manteldjur–broskfiskar (2011) och Strålfeniga fiskar (2012)
Teknik: Gouache och akvarell.
Bakgrund: Karl har gjort det mesta inom konsthantverk, glas och möbler. Är sedan ca 30 år tillbaka illustratör för huvudsakligen läromedel inom biologi, fysik och kemi. Karl har grafisk utbildning som retuschör, fotograf och scanneroperatör.

 
Magda KorotynskaMagda Korotynska

Medverkar i: Bladmossor: Kompaktmossor–kapmossor (2008)
Teknik: Magda målar oftast med akvarellfärger och kritor för att sedan fortsätta arbeta med bilderna i Photoshop eller Illustrator.
Bakgrund: Femåriga studier vid Konstakademin i Warszawa inom grafik och grafisk design. Arbetar i Sverige sedan 1983 som illustratör med framför allt barnböcker och läromedel men även som grafisk formgivare och textildesigner. 
 


Roland JohanssonRoland Johansson

Medverkar i: Fjärilar: Käkmalar–säckspinnare (2008) och Bronsmalar–vridvingemalar (2011).
Teknik: Roland målar helt utan datorhjälp. Först en skiss med hjälp av preparermikroskop och teckningstub. Sedan bygger han upp akvarellen i lager efter lager med streckmålning och färgläggning.
Bakgrund: Som yrkesverksam var Roland byggnadsmålare. Fjärilsmåleriet ägnade han sig åt vid sidan av det ordinarie arbetet då han är en stor kännare och samlare av fjärilar, tillika upptäckare av nya arter. Därför fanns en hel del material färdigt redan när han fick Nationalnyckeluppdraget, nu som pensionär. 

 

Erik NasibovErik Nasibov

Medverkar i: Tvåvingar: Blomflugor (2009).
Teknik: Erik arbetar i såväl traditionella tekniker som digitalt, men numera prioriterar han att rita direkt i datorn.
Bakgrund: Erik är bildkonstnär och illustratör med utbildning från flera konstskolor samt Mälardalens högskola i Eskilstuna, där han studerat informativ illustration. År 2004, strax efter högskolestudierna, startade han egen verksamhet och arbetar sedan dess brett inom 2D- och 3D-grafik, bl.a. med trycksaksformgivning och produktdesign.


 
Anna NordinAnna Nordin

Medverkar i: Blomflugor (2009).
Teknik: Anna arbetar digitalt med blomflugebilderna i programmet Illustrator.
Bakgrund: Utbildad på Konstfack och har frilansat som bokformgivare och tecknare samt gjort mönster för tyg och papper. Anna arbetar också som fri konstnär, ofta med naturen som inspirationskälla. Hon har vidareutbildat sig inom grafik på Konsthögskolan i Stockholm. Hennes grafik och teckningar finns t.ex. på olika landsting, kommuner och konstmuséer i Sverige.


 
Linda NymanLinda Nyman

Medverkar i: Manteldjur–broskfiskar (2011) och Strålfeniga fiskar (2012).
Teknik: Arbetar digitalt. Bilderna växer fram i flera steg, från blyertsskiss till färdigt alster, i samarbete med de medverkande experterna.
Bakgrund: Har gjort allt från enkla bilder i bruksanvisningar till monumentala väggmålningar. Började 1984 illustrera fiskar till ett projekt som så småningom avstannade. 1995 återupptogs fiskmåleriet i och med arbetet med en bok om fiskarna i skånska vattendrag.


 
Christopher ReisborgChristopher Reisborg

Medverkar i: Bladmossor: Kompaktmossor–kapmossor (2008), Tvåvingar: Blomflugor (2009/2010), Stövsländor (2010), Stjärnmaskar–slemmaskar (2010).
Teknik: Christopher arbetar med digital mikroskopfotografering. Han kan ta serier på upp till 90 bilder, där fokus förflyttas i små steg. Sedan väljer ett datorprogram ut de delar som ligger i fokus och skapar en helt skarp helhetsbild.
Bakgrund: Har studerat biologi, paleontologi och socialantropologi vid Stockholms, Uppsala, Umeå och Lunds universitet och har en examen i marinbiologi vid Lunds universitet 2005. Har tidigare arbetat för bl.a. Skansen, Greenpeace och senast som fotograf på Naturhistoriska Riksmuseet, avdelningen för Kryptogambotanik. Christopher är självlärd fotograf som länge varit intresserad av makrofotografi och som blev intresserad av mikroskopfotografering under examensarbetet om dinoflagellater (encelliga plankton).


 
Helena SamuelssonHelena Samuelsson

Medverkar i: Stjärnmaskar–slemmaskar (2010), Manteldjur–broskfiskar (2011).
Teknik: Bilderna görs i traditionella tekniker dvs. papper, penna och akvarellfärger. Materialet som avbildas kommer direkt från havet. Deltagare på olika kurser och inventeringar tar med sig intressanta fynd till Tjärnö Marinbiologiska laboratorium, där hon har sin arbetsplats.
Bakgrund: Helena målar tagghudingar och andra marina organismer. En kurs i vetenskaplig illustrationsteknik på Tjärnö blev avgörande för hennes yrkesval. Helena stannade på Tjärnö där hon bl.a. illustrerade det internetbaserade läromedlet Vattenkikaren. Hon är också en hängiven dykare.

 

Torbjörn ÖstmanTorbjörn Östman

Medverkar i: Fjärilar: Ädelspinnare–tofsspinnare (2007). Tvåvingar: Blomflugor (2009).
Teknik: Illustrationerna görs helt i datorn med digitala fotografier som underlag. För att skapa ett arttypiskt utseende fotograferar han ett eller flera djur som han sedan tecknar i datorn med stor precision och detaljrikedom.
Bakgrund: Efter utbildningen på Konstfack var Torbjörn verksam som konstnär och målade då mest akvarell, som han ofta hårt bearbetade med olika maskiner. Har även arbetat i IT-företag med illustration och foto för interaktiva läromedel åt industrin och Försvaret.| Dela