Bokverket Nationalnyckeln

I Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna beskrivs arter i Sverige, med populärvetenskaplig text, lättanvända nycklar för artbestämning och vackra, pedagogiska illustrationer. Här kan du hitta djur, svampar och växter oavsett om de är stora eller små, vanliga eller ovanliga, vattenlevande eller landlevande. Fram till idag är 17 volymer utgivna.

Utgivningen av Bladmossor: Skirmossor–baronmossor hösten 2014 är den sista volymen i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna med nuvarande upplägg, så långt ArtDatabanken kan se i framtiden. I och med detta kommer prenumerationerna av bokverket att avslutas.

Läs mer om Nationalnyckelns publicerade volymer »


Nationalnyckeln till Sveriges Flora och FaunaVolymen Fjärilar: Ädelspinnare–tofsspinnare| Dela