Bokverkets systematik

Det är förstås en av de riktigt stora utmaningarna för Nationalnyckeln, att själva ”alfabetet” (den systematiska ordningen) förändras under arbetets gång! I varje volyms inledningskapitel framgår den vid utgivningen rådande uppfattningen om den behandlade gruppens släktskap och systematik.

Nationalnyckeln orienteringsystemOrienteringssystemet

Nationalnyckelns orienteringssystem, som kommer att användas under hela arbetet, åskådliggörs med hjälp av ett cirkulärt diagram. Detta diagram grundar sig på en översiktlig indelning av organism­världen. Denna indelning bygger på kunskapsläget rörande organismernas släktskapsförhållanden i början av 2000-talet. Diagrammet läses inifrån och ut: i centrum finns fem huvudgrupper, och från dessa förflyttar man sig stegvis utåt mot en alltmer detaljerad indelning enligt systematikens hierarkiska modell. Diagrammet tar endast upp ett begränsat antal nivåer, och det leder så långt ned i systemet som är lämpligt utifrån dess funktion som orienteringsverktyg.| Dela