Hur tänkte Linné?

Ur: Oeconomia Naturae

Naturens hushållning är ett ämne av ett sådant omfång och en sådan värdighet att alla människor fick ägna allt sitt skarpsinne åt det om de ville avhandla det uttömmande från alla sidor. Jag har här endast med lätt hand vidrört ett brottstycke av det, ty ett helt liv skulle inte räcka till för att utforska en enda liten insekts underbara hushållning, levnadssätt och konstrika byggnad ens om man vore den mest skarpsynta och noggranna människa. Ty naturen är fulländad också i minsta del. Varje enskild art av allting skapat vore värd sin egen forskare.

Om vi på ett ungefär uppskattar växterna till 10 000, maskarna till 2 000, insekterna till 10 000, amfibierna till 300, fiskarna till 2 000, fåglarna till 2 000 och fyrfotingarna till 200 så finns det alltså i världen 26 500 arter av levande varelser. Vårt eget land har knappt 3 500 av dessa, av inhemska örter finns det omkring 1 300, och 2 300 djurarter finns här så vitt vi vet.

Vi människor, som skapats för att prisa och beundra Skaparen, kan och skall inte röras djupare än av att fromt betrakta alla dessa underbara verk, så vitt vi inte föredrar att vara overksamma åskådare. Om vi med större omsorg och uppmärksamhet förfinar våra sinnen genom idkandet av dessa vetenskaper skulle vi, förutom de nyttigheter som därav bleve följden, upptäcka att naturens hushållning är långt mer storslagen än vi dittills trott, och denna upptäckt skulle sporra oss till ännu djupare förundran.

Carl v. Linné 1749 (textbearbetning av Anders Piltz)| Dela