Systematik?

Systematik och taxonomi handlar om att beskriva, namnge och klassificera organismer, samt att härleda deras evolutionära släktskap.

Organismerna systematisk indelade

Istället för det traditionella - att ordna från A till Ö organiseras arter och organismvärlden genom en systematisk gruppering av organismerna. Bakgrunden till detta ”alfabet” är forskning om arternas släktskap som påbörjades redan under Linnés tid. Organismvärlden delas in i olika nivåer av taxonomiska enheter eller taxa. Det innebär att varje enskild art ingår i ett släkte. Detta släkte tillhör en familj som i sin tur förs till en ordning osv. uppåt i hierarkin. Systematiken innefattar även studier av släktskap mellan olika organismer, alltså deras evolutionära historia (fylogeni).

Namn & släktskap

Utan namn på djur, växter svampar och andra organismer går det inte att kommunicera om dem. Taxonomin är den del av systematiken som arbetar med att ge organismer vetenskapliga namn, med bestämningsnycklar och med information om arters utbredning och status. Forskare som beskriver och namnger arter kallas taxonomer.  Människan har ända sedan språket utvecklades gett namn åt djur och växter i sin omgivning. Linné införde ett system där varje art har ett vetenskapligt namn bestående av ett släktnamn och ett artepitet (t.ex. Homo sapiens, människa). Denna metod används än i dag över hela världen. 

Systematik i ständig utveckling

Linnés tid utgick vetenskapsmännen till stor del från hur arterna såg ut när de placerade in dem i systemet. Idag använder man sig också av kunskap om arternas släktskap och hur de har utvecklats genom evolutionshistorien. Det är ett knepigt pussel, eftersom systemet hela tiden förändras i takt med att forskarna får ny kunskap om arterna.

Nationalnyckeln ska presentera och sammanställa en stor mängd fakta om organismgrupper och arter. För att göra det möjligt att hitta det man söker måste informationen ordnas på ett strukturerat sätt.  Läs mer om Nationalnyckelns systematik| Dela