2011-05-01

Bandvingad storstövslända

Stövsländorna är en liten grupp av små och lätt förbisedda insekter som främst lever av mikroskopiska alger, svampar och lavar. De finns i många olika livsmiljöer – från trädtoppar till sanddyner och i källare och skafferier. Ett gammalt träd med grenarna täckta av lavar är ett bra ställe att börja leta på.

Bandvingad storstövslända är trots sin litenhet stor bland stövsländorna och har en vinglängd på 3,8–4,6 mm. Arten är lätt att känna igen på framvingarnas breda, mörka tvärband och små fläckar. Bandvingad storstövslända finns i hela Norden utom på Island. Den förekommer i nästan hela Sverige men är ännu inte funnen i lappmarkerna.

Bandvingad storstövslända Loensia fasciata. Foto: Krister HallBandvingad storstövslända Loensia fasciata. Foto: Krister Hall

Arten påträffas ofta på tall, gran, ek och en. I södra Sverige kan den under senvår och försommar ofta hittas på grova stammar av t.ex. ek, lind eller hästkastanj. Nymferna (larverna) kamouflerar sig genom att täcka kroppen med lav- alg- och markpartiklar. Just denna art övervintrar som nymf i barkspringor, och de vuxna stövsländorna påträffas därför tidigt på året, i Sydsverige från mitten av maj.

I Norden och Europa finns det tre arter i släktet. Alla tre arterna har småfläckiga framvingar men det är bara bandvingad storstövslända som har tydliga breda tvärband. Det finns ungefär 80 arter stövsländor i Norden och ungefär 70 arter i Sverige. De flesta är knutna till träd och buskar,medan andra huvudsakligen lever i gräs eller markförna och några lever i bon av fåglar eller gnagare. Flera arter är dock huvudsakligen inomhuslevande och kan hittas i t.ex. fuktiga förråd och källare eller bland böcker.

Nymf av bandvingad storstövslända. Foto: Krister Hall En nymf i släktet Loensia som huvudsakligen är täckt av alger. Foto: Krister Hall

Nymferna har på kroppen små hår på vilka det kan fastna alger och andra småpartiklar så att nymfen till slut ser ut som om den är en del av barken.

Bilder ur Nationalnyckeln om Stövsländor.


| Dela