2012-04-19

Småfläckig rödhaj

Småfläckig rödhaj (Scyliorhinus canicula) är en upp till meterlång haj som lever på 30–80 meters djup, ibland grundare, längs svenska västkusten och söderut till Öresund. Den finns också längs västra Europas kust och söderut till Senegal, samt i Medelhavet och Svarta havet.

Småfläckig rödhaj
Illustration ovan: Linda Nyman. Nedan: Karl Jilg

Huvud, Småfläckig rödhaj

Den hör till familjen rödhajar Scyliorhinidae och skiljer sig från storfläckig rödhaj Scyliorhinus stellaris genom att den ofta har rödare ton och mindre fläckar. Det säkraste kännetecknet är dock att näsflikarna på huvudets undersida når bak till munnen hos småfläckig rödhaj, medan de är kortare hos storfläckig rödhaj.

Den småfläckiga rödhajen är mest aktiv på natten och äter små fiskar (mest sill), musslor, kräftdjur, maskar och döda fiskar. Den hör till de hajarter som lägger ägg och kan fortplanta sig hela året runt. Vid parningen vrider sig hanen runt honan och för in ett av sina två parningsorgan (mixipterygier) i honans könsöppning. Honan lägger så småningom äggkapslar med långa vridna trådar i varje hörn. Trådarna viras fast i alger, svampdjurskolonier, koraller eller liknande genom att honan snurrar sig runt kring underlaget så att äggkapslarna fastnar och inte kan driva iväg. Ibland händer det ändå att de 5–7 cm långa äggkapslarna lossnar, vilket gör att man kan hitta dem ilandflutna på stränder. Om allt går väl tar det 8–9 månader innan ungarna är färdigutvecklade och tar sig ut ur äggkapslarna.

 Äggkapsel av Småfläckig rödhaj

Äggkapsel. Illustration: Karl Jilg

Småfläckig rödhaj har inte fiskats mycket i Sverige, eftersom dess kött inte anses vara bra. I andra delar av Europa säljs den dock på fiskmarknader, och levern har, liksom för många andra hajarter, använts för att framställa olja.

Bilder ur Nationalnyckeln om hajar.


| Dela