2011-12-01

Julklappsmask

I december när det lackar mot jul kan man fundera över om det finns några djur med speciell anknytning till julen. Julbock och domherre i all ära, men det finns faktiskt ett djur som med sitt namn associerar direkt till julklappar. Owe Thörnqvist sjöng 1957 ”Ett litet rött paket med vita snören”. Låt oss presentera ett djur som ser ut som en sådan julklapp: röd julklappsmask.

Röd julklappsmask hör till djurstammen slemmaskar, som är mycket långsmala och främst marina djur. Världens längsta djur är slemmasken långsnöre Lineus longissimus som kan bli 50 m lång. Slemmaskar har fått sitt namn av att de avsöndrar och omger sig med giftigt slem. Giftet är ofta tetrodotoxin, dvs. samma som finns hos blåsfiskar (familjen Tetraodontidae). Blåsfiskar äts i Japan, och det krävs speciellt utbildade kockar för att tillaga dem så att giftet inte finns kvar när man äter dem. Giftet hos en del slemmaskar är så starkt att det kan tränga igenom en människas hud och orsaka stickningar i t.ex. ett finger.

 

Röd julklappsmask. Bild: Helena Samuelsson

Namnet röd julklappsmask kommer förstås av färgteckningen (se bilden). Det vetenskapliga namnet Tubulanus annulatus betyder ungefär "den som har ett rör och är försedd med ringar". Masken är upp till 75 cm lång. Huvudet är bredare än kroppen och saknar ögon. Kroppen är lätt tillplattad och smalnar av bakåt. Liksom andra slemmaskar har röd julklappsmask en snabel som kan dras in i en skida ovanför tarmen och som snabbt kan krängas ut när masken ska fånga ett byte. I svenska vatten finns sju arter i släktet Tubulanus. Alla har spännande namn som slemsnöre, korallsnöre och russinsnöre, och ytterligare två kallas julklappsmaskar. Hos röd julklappsmask är avståndet mellan tvärlinjerna ungefär lika stort längs hela kroppen, medan avståndet blir allt kortare längre bak på kroppen hos större och svartögd julklappsmask.

Lever på djupt vatten

Röd julklappsmask lever i havet på bottnar från 3 m djup och nedåt i bl.a. skalgrus, sand och lera, bland alger och mellan rör från havsborstmaskar. Den kan tillverka ett blåtonat, papyrusliknande slemrör som sedimentpartiklar fastnar på. Masken fortplantar sig under sommaren och äter mest havsborstmaskar. När den ska fånga ett byte kränger den snabbt ut sin snabel som slingrar sig runt bytet och bedövar det med giftiga ämnen.

I Sverige kan man hitta röd julklappsmask från norra Bohuslän till Öresund. Den finns också längs norska kusten, längs Storbritanniens kuster och i Medelhavet.

Bild ur Nationalnyckeln Stjärnmaskar-slemmaskar.


| Dela