2012-10-11

Hökuggla

Hökugglan är lätt att känna igen på sin tvärbandade undersida och sin brokiga fjäderdräkt. Den är något mindre i kroppen än en kattuggla men har betydligt längre stjärt och smalare och något spetsigare vingar.

De gula ögonen, den tvärbandade undersidan och den kraftfulla, snabba flykten omväxlande med korta glid gör att hökugglan kan påminna om en sparvhök, vilket är förklaringen till det svenska namnet.

Hökuggla. Bild Ragnar HallDen långa stjärten, den tvärbandade undersidan och de gula ögonen gör att hökugglan är lätt känna igen. Här lyssnar och spanar den efter smågnagare. Bild: Ragnar Hall

Häckning

Hökugglan Surnia ulula häckar i norra Sverige i gles barrskog ofta med inslag av aspar och björkar. Som fjällvandrare träffar man ofta på den där fjällbjörkskogen möter barrskogen. Den kan häcka överst i håligheten på en avbruten trädstam, i ett gammalt spillkråkebo, en knipholk eller i ett övergivet risbo av korp eller ormvråk. Ibland häckar den så långt söderut som i Svealand, då oftast i ett gammalt spillkråkebo. Liksom andra ugglor kan hökugglan vara aggressiv vid boet när de oftast 5–6 ungarna är på väg att ta sig ut (de lämnar boet innan de är fullt flygfärdiga). Vid denna tid bör man inte gå för nära och hålla bra koll på var båda föräldrarna befinner sig. De vassa klorna är definitivt inte att leka med.

Föda och fiender

Hökugglan är en av de mest dagaktiva ugglorna. Den är ofta lätt att få syn på eftersom den ibland sitter helt öppet i en trädtopp eller på en avbruten gren och spanar efter smågnagare och fåglar, t.ex. trastar och ripungar. Ugglan har ett par stora, vita fläckar i nacken, vilket gör att det bildas ett ”falskt ansikte”. Det fungerar troligen som försvar mot duvhök som är den viktigaste fienden.

Flyttning

De flesta hökugglor stannar kvar i Norrland under vintern, även om de kan flytta sig ganska långt från häckningsområdet. Vissa år drar sig många hökugglor långt söderut och kan ses ända ner i södra Skåne och till och med nere på den europeiska kontinenten. Hösten 2012 kan bli ett sådant år. Det har setts hökugglor i de flesta landskap någon vecka in i oktober. Håll ögonen öppna, hökugglor kan mycket väl dyka upp även nära bebyggelse!


| Dela