2013-06-25

Elritsa

Elritsan, som ibland kallas kvidd, är en liten stimlevande karpfisk som trivs bäst i klara strömmande vatten. Den kan bli upp till 12 cm lång men blir oftast bara ca 8 cm lång, och den är därmed en av våra minsta karpfiskar.

Elritsa hona. Bild: Linda NymanElritsa hona. Bild: Linda Nyman

Elritsan Phoxinus phoxinus är slankare än de flesta andra karpfiskar och mer brokigt tecknad än t.ex. löja och groplöja (bara i Skåne) som kan ha ungefär samma storlek och form. Ryggen är grön eller brun och buken ljus, och på sidan finns 12–15 korta mörka tvärband som tillsammans bildar ett mörkt längsband. Tvärbanden gör att man kan förväxla elritsan med ungdomsstadier – s.k. stirr – av öring eller bäckröding, som också lever i små stim och finns i bäckar och älvar med klart vatten. Vid närmare inspektion ser man att elritsan saknar fettfena, en liten mjuk fena som finns mellan ryggfenan och stjärtfenan hos alla laxfiskar.

Stirr. Bild: Linda NymanStirr av öring Salmo trutta. Bild: Linda Nyman

Tjusig lekdräkt

Elritsan finns i stora delar av Europa, från Brittiska öarna och österut till Centralasien. Den trivs bäst i klara strömmande vatten över sand- och grusbottnar och håller sig för det mesta i små stim nära stranden. De stim av småfiskar som snabbt simmar iväg när man går ut i en bäck för att svalka fötterna är oftast elritsor. Om man ställer sig helt stilla och väntar kan de återvända så att man kan studera dem närmare.

Elritsa hane. Blid: Linda NymanElritsa hane. Bild: Linda Nyman

I Sverige leker elritsan från slutet av maj till juli. Under leken förstärks hanens färger så att han blir mer intensivt grön på sidorna och ofta blir lysande röd på buken och läpparna. På hjässan bildas vita lekvårtor, och ofta framträder också vita fläckar på kinderna, gällocken och fenbaserna. Elritsor leker parvis men ofta i stora stim över grusbottnar i bäckar och nära stränderna i sjöar. Honan lägger upp till 1 000 ägg i omgångar. Äggen klibbar fast vid bottnen och kläcks inom en eller två veckor. I Sverige blir elritsan könsmogen efter några år och den kan bli drygt 10 år gammal.

Problemfisk

Elritsan är en tålig fisk som finns i nästan hela Sverige utom längst upp i fjälltrakterna. Den finns inte naturligt i fjällen och väster om vattendelaren i fjällkedjan. Elritsan har tidigare ofta använts som agnfisk när man fiskar öring och andra ”ädlare” fiskar, och detta har lett till att man råkat släppa ut elritsor i små fjällsjöar, älvar och bäckar där den tidigare inte fanns. Ibland har man också medvetet satt ut elritsor som ”matfisk” för laxfiskar. I många fall har de lyckats etablera sig på lämpliga ställen även i fjälltrakterna. I Norge har detta lett till problem i och med att ørekyt (som är det norska namnet på elritsa) konkurrerar med yngel av laxfiskar om födan och dessutom äter rom och yngel av laxfiskar.


| Dela