Färglägg myror och getingar

Färglägg din egen skogsmyra och geting! Här kan du ladda ner och skriva ut bilder på den röda skogsmyran och tyskgetingen som du sen kan färglägga.

Röd skogsmyra

Röd skogsmyra. En av de två vanliga skogsmyrorna i södra Norden. Den föredrar glesare skogsmark och påträffas ofta i skogsbryn. Stackarna ligger vanligtvis långt från varandra. Arten förekommer i Danmark och södra Norge samt upp till de mellersta delarna av Sverige och Finland.

Tyskgeting

Tyskgeting. Om man ser en lysande gul getingdrottning med distinkta, svarta runda prickar i bakkroppens gula tvärband är det med stor säkerhet en tyskgeting. Arten är allmän, speciellt söderut. Den uppträder ibland i så stort antal att den kan ställa till förtret.| Dela