Ny bestämningsnyckel svenska familjer av havsborstmaskar

Ny interaktiv pdf av Havsborstmaskar inom Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bestämningsnyckel till samtliga svenska familjer av havsborstmaskar och till arterna inom underklassen Aciculata

Öppna bestämningsnyckel till samtliga svenska familjer av havsborstmaskar och till arterna inom underklassen Aciculata här!

I världen finns det omkring 14 000 beskrivna arter av havsborstmaskar och ungefär 500 av dessa finns i svenska vatten. De flesta havsborstmaskar lever i havet, det finns även arter som lever i sötvatten och man har till och med hittat ett fåtal arter på land. Havsborstmaskar utgör en stor och viktig grupp inom ringmaskarna och har länge använts som en viktig organismgrupp inom marin miljöövervakning.

Nu finns en ny interaktiv pdf inom Nationalnyckeln för Sveriges flora och fauna som ersätter den tidigare publicerade nyckeln till Sveriges havsborstmaskfamiljer från 2013. Den uppdaterade digitala publikationen innehåller presentationer både av stammen Annelida (ringmaskar) och klassen Polychaeta (havsborstmaskar). Förutom den tidigare publicerade nyckeln till familjer innehåller den även nycklar till och presentationer av alla Sveriges arter inom underklassen Aciculata (tidigare kallad Errantia).

De flesta havsborstmaskar är frilevande, aktiva jägare eller passiva sedimentätare. En av de vanligaste aktiva jägarna är bakborstig rovmask som man kan hitta vid stränderna under stenar och uppspolad tång.

En annan av de havsborstmaskar som beskrivs är bakfotsmasken som bland annat lever i Gullmarsfjorden, Nordsjön och Brittiska öarna. Namnet har arten fått av de stora ”fötter” som finns bak på kroppen. Bakfotsmasken har havskräftor och humrar som värddjur och är till nytta för dessa genom att den håller gälar och ägg rena från bakterier och mikroalger. Det finns även havsborstmaskar som är parasiter, som till exempel vampyrmasken.  Den äter genom att suga ut blod och kroppsvätskor från sin värd, som är en annan havsborstmask. I munnen finns många tänder som fungerar som förankringsanordning i värddjuret.

De övriga två underklasserna, Canalipalpata och Scolecida (tillsammans tidigare kallade Sedentaria), saknar fortfarande beskrivningar och nycklar på lägre systematisk nivå än familj.

Framöver kommer informationen även att finnas i Artfakta som är ArtDatabankens digitala verktyg för artinformation. 

 Bakborstig rovmask Hediste diversicolor
Bakborstig rovmask Hediste diversicolor Bild: Helena Samuelsson

Bakfotsmask Histriobdella homari Foto: Fredrik Pleijel

Bakfotsmasken som bland annat lever i Gullmarsfjorden, Nordsjön och Brittiska öarna. Namnet har arten fått av de stora ”fötter” som finns bak på kroppen. Bakfotsmasken har havskräftor och humrar som värddjur och är till nytta för dessa genom att den håller gälar och ägg rena från bakterier och mikroalger. 
Foto: Fredrik Pleijel| Dela