Kunskap om arter är viktigt!

Hårt slag mot Svenska artprojektet

På uppdrag av regeringen har en utredning om Svenska artprojektet genomförts under våren. Utredningen blev offentlig den 18 juni.

- Utredarens förslag är ett svårt slag mot Svenska artprojektet och mot arbetet med den biologiska mångfalden, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet. Läs senaste nytt »

Stöd oss genom att gå med i Nätverket bevara Nationalnyckeln på Facebook »

 

Namnlistan stängd

Namnlistan är nu stängd efter att vi fått in ett stort antal underskrifter och synpunkter från över 4 800 personer. Stort tack till alla för ert engagemang! Regeringens beslut i frågan kan väntas i budgetpropositionen som lämnas till riksdagen den 20 september.


Vi antar utmaningen!

Kunskapen om arterna är nödvändig för att vi ska kunna förvalta vår biologiska mångfald och värna om naturens ekosystemtjänster. Men vet vi inte redan allt om våra arter? Nej, mer än hälften av de svenska arterna är mer eller mindre dåligt kända. Vi vet nästan ingenting om var de finns, hur de lever eller vilken roll de spelar i ekosystemen. Dessutom återstår tusentals arter att upptäcka, varav många troligen är vanliga. Artkunskap är en angelägenhet för alla. Nationalnyckelns utmaning är att få fler att känna vårt engagemang och skapa förståelse för varför kunskapen om arter är så viktig. Mer om Nationalnyckeln »


Svenska artprojektet firar 10 årSvenska artprojektet

Svenska artprojektet startades som ett svar på behovet att kartlägga och sprida kunskap om den biologiska mångfalden och som en del i arbetet att nå Sveriges miljökvalitetsmål "Ett rikt växt- och djurliv" . Följ Svenska artprojektet på Twitter »| Dela