2012-03-28

Utmärkelse

för arbetet med Nationalnyckelvolym om marina djur. Priset går till Malin Strand, marin forskare och redaktör vid Nationalnyckeln.

Malin tilldelas Sven Lovénmedaljen i guld 2012 av Kungl. Vetenskapsakademien för volymen om Stjärnmaskar – Slemmaskar. Medförfattare är Per Sundberg vid Göteborgs universitet. Bilder är gjorda av Helena Samuelsson och Karin Herlitz är fackredaktör. Boken utkom 2010 i serien Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.

Priset delas ut av KVA den 31 mars i Konserthuset i Stockholm.

Kungl. Vetenskapsakademien
Nationalnyckeln om Stjärnmaskar – Slemmaskar
Pressmeddelande (pdf)

 


| Dela