2012-07-04

Hearing om utredningens förslag

På uppdrag av regeringen har en utredning om Svenska artprojektet genomförts under våren. Den 26 juni arrangerade Landsbygdsdepartementet en hearing om rapportens förslag för ett flertal intressenter. Det var en stor uppslutning vid hearingen och flera olika åsikter fördes fram.

Bland de fyrtiotal personer som medverkade vid hearingen fanns dock en samstämmig kritik av förslaget till neddragning av resurser till projektet. Det fanns olika uppfattningar om behovet av att fortsätta utgivning av bokverket Nationalnyckeln, men samsyn om att kunskapsspridning i digital form måste utvecklas.

Läs hela utredningen »

 


| Dela