2012-09-20

Nationalnyckeln: Inga besked, men positiva skrivningar

Svenska artprojektet och bokverket Nationalnyckeln får i årets budget- proposition inga konkreta besked om framtiden, förutom att anslaget från och med 2013 bör beslutas av regeringen och inte av riksdagen.

Projektet kommenteras dock positivt i budgetpropositionen.

– Det är glädjande att man i statsbudgeten konstaterar att Artprojektet spelar en viktig roll för att uppnå målen för biologisk mångfald, kommenterar Lisa Sennerby Forsse, rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. – Vi förväntar oss att de mycket positiva skrivningarna om projektet innebär att man inte drar ned på resurserna, utan att regeringen anvisar öronmärkta pengar för projektets fortsättning. 

I budgetförslaget konstateras också att Artdatabanken har en central och aktiv roll i arbetet med miljöövervakning, och en strategisk uppgift när det gäller rapportering och kommunikation om tillståndet för och utbredningen av olika arter.

– Det glädjer oss mycket att regeringen så tydligt markerat betydelsen av vårt arbete på ArtDatabanken och med artprojektet", säger ArtDatabankens chef Johan Bodegård. – Det är dock mycket olyckligt att det dröjer med besked om de ekonomiska resurserna, vilket skapar oro bland alla som arbetar med projektet, både på ArtDatabanken och på andra institutioner. Jag utgår från att projektets betydelse gör att vi får behålla de ekonomiska resurserna.

Besked om finansieringen av Artprojektet och Nationalnyckeln kan väntas först i regleringsbrevet för SLU, som kommer strax innan årsskiftet.

Vad händer nu?

Nationalnyckeln i sociala medier »
Nationalnyckeln i pressen »

 


| Dela