2014-06-18

Sista Nationalnyckeln skickad till tryck

Utgivningen av Bladmossor: Skirmossor–baronmossor hösten 2014 är den sista volymen i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna med nuvarande upplägg, så långt ArtDatabanken kan se i framtiden. I och med detta kommer prenumerationerna av bokverket att avslutas.

Anledningen till förändringen är att ArtDatabanken saknar möjligheter att fortsätta utgivningen av bokverket då regeringens nya mål innebär omprioriteringar för Svenska artprojektets verksamhet – både gällande spridningsform och målgrupp.

Svenska artprojektet, där produktionen av bokverket ingått som en del, fortsätter med arbetet att ta fram, presentera och tillgängliggöra kunskapen om mindre kända arter. Kunskapen som kommer att presenteras digitalt kommer att nås kostnadsfritt via ArtDatabankens webbplats.

Just nu pågår arbetet med att framställa en digital nyckel för lockespindlar. Med denna kommer du att kunna ”nyckla” dig fram och bestämma arten genom att stegvis ange spindelns olika karaktärer. Andra pågående projekt är att presentationer av bland annat havsborstmaskar, vägsteklar och svampgruppen Xylariomycetidae.

Vi är stolta över de 17 nationalnycklar som producerats och över det fantastiska arbete som lagts ner av alla medverkande och beklagar att utgivningen av bokverket inte kan fortsätta, säger Lena Sundin Rådström chef för ArtDatabanken.

Bokverket lever fortsatt vidare genom de tidigare distribuerade böckerna som finns kvar i lager. Det finns alltid en möjlighet att köpa till och komplettera med de volymer som saknas. Unna dig själv, släkt och vänner att lära känna sillkungen, smultronvisslaren och andra spännande djur och växter. Här hittar du sommarens erbjudande!

Vi hoppas att du fortsatt vill ha kontakt med oss genom nyhetsbrev för att läsa om Svenska artprojektets fortsatta arbete, nyheter och få ta del av erbjudanden. Nyhetsbrevet skickas till din e-post. Har du bytt e-postadress blir vi glada om du skickar oss din nya. Mejla till: info.nationalnyckeln@slu.se.


| Dela