2012-08-24

Över 4800 personer uttryckte sin mening

De som ville kunde på denna hemsida under sommaren uttrycka sina reaktioner om utredningens förslag om neddragningar av det årliga anslaget till Svenska artprojektet.

Vi fick in ett stort antal underskrifter och synpunkter. Som utlovat publiceras inte hela namnlistan utan en sammanställning av de kommentarer som kommit in samt antalet personer som skrivit på. Synpunkterna ska inte uppfattas som SLU:s ståndpunkt och eftersom SLU kommit fram till att hanteringen av en protestlista inte var förenlig med myndighetsrollen kommer sammanställningen av synpunkterna och listan inte att vidarebefordras till departementet.

Läs sammanställningen »

SLU har uttryckt sin mening till landsbygdsdepartementet i ett yttrande »

Det kom totalt sett in ett stort antal yttranden till landsbygdsdepartementet om utredningens förslag. Här finns de som inkom före den 1 augusti 2012 »


| Dela