2012-09-19

Sammanfattning

På uppdrag av regeringen genomfördes en utredning om Svenska artprojektet under våren. Utredningen blev offentlig den 18 juni 2012.

Hårt slag mot Svenska artprojektet

- Utredarens förslag är ett svårt slag mot Svenska artprojektet och mot arbetet med den biologiska mångfalden, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet. Läs mer »

Hearing om utredningens förslag

Den 26 juni arrangerade Landsbygdsdepartementet en hearing om rapportens förslag för ett flertal intressenter. Det var en stor uppslutning vid hearingen och flera olika åsikter fördes fram. Bland de fyrtiotal personer som medverkade vid hearingen fanns dock en samstämmig kritik av förslaget till neddragning av resurser till projektet. Det fanns olika uppfattningar om behovet av att fortsätta utgivning av bokverket Nationalnyckeln, men samsyn om att kunskapsspridning i digital form måste utvecklas.

SLU har uttryckt sin mening till landsbygdsdepartementet i ett yttrande »

Det kom totalt sett in ett stort antal yttranden till landsbygdsdepartementet om utredningens förslag. Här finns de som inkom före den 1 augusti 2012 »

Namnlistan

De som ville kunde på denna hemsida under sommaren uttrycka sina reaktioner om utredningens förslag om neddragningar av det årliga anslaget till Svenska artprojektet. Ett stort antal, över 4 800 personer, skrev under en  lämnade synpunkter. Stort tack till alla för ert engagemang! Listan var öppen mellan 1 juli och 1 augusti. Den avslutades två veckor tidigare än planerat efter SLUs ställningstagande att hanteringen av en namnlista inte var förenligt med myndighetsrollen. Många hann dock uttrycka sin mening och här kan du se en sammanställning av vad alla tyckte »

Stöd oss genom att gå med i Nätverket bevara Nationalnyckeln på Facebook »

Här hittar du bloggar om Nationalnyckeln.

Vad händer nu?

 


| Dela