2014-10-22

Positivt att regeringen vill satsa på svensk naturvård

Regeringen satsar på svensk natur i 2015 års budget. 640 miljoner kronor satsas på att hindra avverkning av skyddsvärd skog och skydda marina områden.

Läs mer om satsningen här!

Svenska artprojektets uppdrag är fortsatt att kartlägga vilka arter som finns i landet och göra den kunskapen tillgänglig för forskare och naturvårdare, med fokus på digital kunskapsspridning. Projektet ska också stimulera den naturintresserade allmänheten att rapportera arter på Artportalen.

Först när regleringsbrevet är klart vet vi vad satsningen innebär för ArtDatabanken.
Lär mer här om Svenska artprojektets uppdrag här!


| Dela