2012-09-06

Nöjda nationalnyckelprenumeranter

Vi har fått mycket bra respons och ett väldigt högt Nöjd Kund Index (NKI) i den undersökning av prenumeranter som genomfördes under våren.
NKI är ett mått på hur nöjda Nationalnyckelns prenumeranter är som helhet och ett resultat på 86 är väldigt bra! Prenumeranterna är överlag mycket nöjda med Nationalnyckeln och menar att Nationalnyckeln ökar kunskaper och är till stor nytta.

Under våren genomfördes även en undersökning av yrkesverksamma som på olika sätt har behov av eller kontakt med ArtDatabanken. Resultatet är mycket postivit för ArtDatabankens verksamhet som helhet och visar tydligt att Svenska artprojektet och Nationalnyckeln är angelägna projekt.
 

Här kan du läsa en sammanfattning av båda undersökningarna!

Undersökningen har genomförts av Investigo Market Research & Consulting AB.

Stort tack till Investigo och alla som medverkat i undersökningarna.

 


| Dela