2012-12-20

Minskade anslag till Svenska artprojektet

Framtiden för bokutgivningen Nationalnyckeln fortfarande är oviss. Mål och inriktning för Svenska artprojektet kommer att beslutas den 17 januari 2013.

Regeringen har idag beslutat om en minskning av budgeten för verksamheten under 2013 vid ArtDatabanken, SLU, från tidigare 77 till 67 miljoner SEK. Av dessa ska 55 användas för verksamheten inom Svenska artprojektet.

SLU får också i uppdrag att utreda ytterligare effektiviseringar och besparingar i projektet. Beslutet i dag innebär i klartext att framtiden för bokutgivningen Nationalnyckeln fortfarande är oviss. Mål och inriktning för Svenska artprojektet kommer att beslutas senare.

– Jag beklagar neddragningarna till ArtDatabankens verksamhet. Det är ett tråkigt besked till de anställda inför helgerna, och till alla dem som engagerats i verksamheten. säger Lisa Sennerby Forsse, rektor vid SLU.

De 10 miljoner som tas från ArtDatabankens verksamhet 2013 ska enligt regleringsbrevet användas för andra verksamheter med miljöinriktning inom Sveriges lantbruksuniversitet. Regeringen föreskriver att minst 55 miljoner ska används för verksamhet med anknytning till Svenska artprojektet, innefattande taxonomisk forskning och inventering av dåligt kända arter, kunskapsspridning, information och kommunikation, stöd till biologiska samlingar vid svenska museer och institutioner, och projektadministration. Samtidigt får SLU i uppdrag av regeringen att senast den 15 maj lämna förslag till ytterligare effektiviseringar och besparingar inom Svenska artprojektet.

Landsbygdsdepartementets pressmeddelande

SLUs pressmeddelande

Vad händer nu?


| Dela