Vad händer nu?

Regeringsbeslut om mål och inriktning för Svenska artprojektet dröjer. För att inte ytterligare tappa tempo har SLU nu bestämt att gå vidare i arbetet med att fastställa mål och inriktning och hantera den minskade budgeten.

Vad händer nu?

Vi fortsätter att sälja prenumerationer, som då gäller till och med volymen Skirmossor-Baronmossor. Gällande regler: Nationalnyckeln ger dig ångerrätt 30 dagar från det att du mottagit varan. Prenumerationen börjar med valfri utgiven volym och fortsätter därefter med kommande utgivning. Väljer du ingen volym i samband med att du tecknar prenumerationen blir din första volym den senast utgivna. Som prenumerant kan du beställa alla, eller så många du önskar, tidigare utgivna volymer till prenumerationspris. Inför varje ny volym får du ett kundbrev med information om kommande volym. Du kan alltid välja att tacka nej till volymer du inte vill ha.

 

Frågor och svar

Hur blir det med digitalisering av NN? När kommer bokverket att digitaliseras?

Vi påbörjar nu arbetet med digitalisering. Det handlar dels om att kommande projekt publiceras digitalt istället för i bokform, men det är vår förhoppning att också kunna digitalisera det tidigare utgivna materialet. Vi har ännu ingen teknisk lösning för en digital produkt så vi får återkomma med tidplanen.

Varför vill ni inte fortsätta att göra böcker först och främst?

Att digitalisera kräver en investering och en omställning. Det blir svårt ekonomiskt att också publicera i tryckt form. Även om själva tryckningen betalas av prenumeranterna innebär två produkter två produktionslinjer och de resurserna finns inte.

Kan jag lämna tillbaka böckerna och få tillbaka mina pengar?

Vi ska skapa en bra, funktionell lösning för att förmedla kunskap digitalt som vi hoppas att många vill använda. Vi hoppas och tror även att alla prenumeranter har nytta och glädje av tidigare utgivna böcker, och de två som kommer. Kunskapen som NN tar fram är viktig för varje liten del av organismvärlden, tänk att vi redan har ökat andelen "kända" arter med 70 %!

Hur går det med utgivningstakten?

Vi har en verksamhetsplan där vi satsar på att öka utgivningstakten till tre projekt per år och därmed en höjning av antalet presenterade arter per år. Att nå det är en tuff utmaning, speciellt med minskade anslag. Vi startar nu arbetet med se över även den långsiktiga planen och återkommer med detaljer.

Kommer kvaliteten då att försämras?

Vi kommer att producera bearbetad kunskap med god kvalitet. Däremot vet vi att innehållet kommer att behöva förändras om vi ska kunna öka produktionstakten. Exakt hur det ska gå till behöver vi arbeta med inom de nya projekt vi startar.

Gör ni inte alla oss nöjda kunder besvikna om ni slutar att göra böckerna eller drar ner ambitionsnivån på innehållet?

Vi är mycket stolta över alla positiva ord som sägs om oss från kunder och andra och vi ska göra vårt bästa för att så många som möjligt blir nöjda med innehållet och använda det vi tar fram för att artbestämma och få tillgång till kunskap om arter. I höstens (2012) budgetproposition nämns artprojektets strategiska betydelse för naturvårdsarbetet, miljöövervakningen och att såväl öka rapportering som kvalitet på rapportering av artförekomster. Där har vi en viktig funktion att fylla, oavsett produktens utformning.

Vi behöver som alla verksamheter se till att få mål och resurser i balans och det innebär enligt vår bedömning att en produkt kan behöva förändras även om den har många nöjda användare.

Varför höjer ni inte bara priset?

Det är vår bedömning att även om vi skulle fördubbla priset så skulle intäkterna inte skapa tillräckliga resurser att både göra böckerna i sin nuvarande form och att digitalisera. Vi behöver sätta fokus på den digitala produkten.

Hur länge kan ni garantera att böcker finns i lager om jag väljer att bli prenumerant nu?

Vi har för närvarande mellan 1 000 och 8 000 exemplar av alla hittills utgivna volymer i lager och vi säljer tills lagret tar slut.

Tillbaka till aktuellt »| Dela