2012-12-07

Inriktning och budget för artprojektet kommer att beslutas av regeringen

Miljö- och jordbruksutskottet har offentliggjort sitt betänkande om Svenska artprojektet. Utskottet föreslår att riksdagen beslutar som regeringen föreslagit, vilket innebär att budget och framtida inriktning för artprojektet kommer att beslutas av regeringen och inte, som hittills, av riksdagen.

- Det är viktigt att Svenska artprojektets långsiktighet garanteras och vi utgår från att regeringen kommer att fatta beslut som innebär att vi får bibehållen budget så att vi kan fortsätta att genomföra projektet på ett bra sätt. Kunskapen om den biologiska mångfalden är bristfällig och för många organismer svårtillgänglig, och det är vårt uppdrag att se till att samhället har ett bra kunskapsunderlag för att kunna förvalta arter och ekosystem på ett hållbart sätt, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken.

Läs mer om vad som händer nu »


| Dela