Vad händer nu?

Regeringen kommer att fatta nya beslut om mål och inriktning för Svenska artprojektet i december 2015.

Läs beslutet från 2013 »

Läs artdatabankens kommentar till beslutet »

Vad händer nu?

Utgivningen av Bladmossor: Skirmossor–baronmossor hösten 2014 är den sista volymen i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna med nuvarande upplägg, så långt ArtDatabanken kan se i framtiden. I och med detta har prenumerationerna av bokverket avslutats.

Vi kommer att fortsätta att sälja Nationalnyckeln. Gällande regler: Nationalnyckeln ger dig ångerrätt 30 dagar från det att du mottagit varan. Beställ Nationalnycklar här!

Tidigare har även detta varit gällande: Prenumerationen har börjat med valfri utgiven volym och därefter med kommande utgivning. Valdes ingen volym i samband med att prenumerationen tecknades, blev första volymen den senast utgivna. Som prenumerant fanns möjligheten att köpa tidigare utgivna volymer,  till prenumerationspris. Inför varje ny volym har ett kundbrev med information om kommande volym skickats till prenumeranten. Prenumeranten har då haft möjligheten att alltid välja att tacka nej till volymer man inte vill ha.

Frågor och svar

Hur blir det med digitalisering av Nationalnyckeln? När kommer bokverket att digitaliseras?

Vårt arbete består främst av att kommande projekt publiceras digitalt istället för i bokform, men det är vår förhoppning att också kunna digitalisera det tidigare utgivna materialet. Just nu pågår arbetet med att framställa en digital nyckel för lockespindlar. Med denna kommer du att kunna nyckla dig fram och bestämma arten genom att stegvis ange spindelns olika karaktärer. Andra pågående projekt är presentationer av bland annat havsborstmaskar, vägsteklar och svampgruppen Xylariomycetidae.

Varför vill ni inte fortsätta att göra böcker först och främst?

Att digitalisera kräver en investering och en omställning. Det blir svårt ekonomiskt att också publicera i tryckt form. Även om själva tryckningen betalas av prenumeranterna innebär två produkter två produktionslinjer och de resurserna finns inte.

Kan jag lämna tillbaka böckerna och få tillbaka mina pengar?

Prenumerationen har inte inneburit någon rätt eller garanti för att få hela det ursprungligen tänkta bokverket utan har inneburit att prenumeranten fått servicen att få varje ny volym löpande hemsänd till påseende när den har blivit klar, med fri rätt att avstå från köp och rätt att när som helst säga upp prenumerationen.

Någon möjlighet att återlämna redan köpta böcker eller återfå pengar för köpta böcker finns således inte. Reklamation måste avse ett specifikt fel, till exempel ett större tryckfel i en enskild volym och bör då ske omgående efter det att boken har inköpts.

Hur går det med utgivningstakten?

Vi har en verksamhetsplan där vi satsar på att öka utgivningstakten och hoppas därmed att höja antalet presenterade arter per år. Att nå det är en tuff utmaning, speciellt med minskade anslag. Vi startar nu arbetet med se över även den långsiktiga planen och återkommer med detaljer.

Kommer kvaliteten då att försämras?

Vi kommer att producera bearbetad kunskap med god kvalitet. Däremot vet vi att innehållet kommer att behöva förändras om vi ska kunna öka produktionstakten. Exakt hur det ska gå till behöver vi arbeta med inom de nya projekt vi startar.

Gör ni inte alla oss nöjda kunder besvikna om ni slutar att göra böckerna eller drar ner ambitionsnivån på innehållet?

Vi är mycket stolta över alla positiva ord som sägs om oss från kunder och andra och vi ska göra vårt bästa för att så många som möjligt blir nöjda med innehållet och använda det vi tar fram för att artbestämma och få tillgång till kunskap om arter. I höstens (2014) budgetproposition nämns artprojektets strategiska betydelse för naturvårdsarbetet, miljöövervakningen och att såväl öka rapportering som kvalitet på rapportering av artförekomster. Där har vi en viktig funktion att fylla, oavsett produktens utformning.

Vi behöver som alla verksamheter se till att få mål och resurser i balans och det innebär enligt vår bedömning att en produkt kan behöva förändras även om den har många nöjda användare.

Varför höjer ni inte bara priset?

Det är vår bedömning att även om vi skulle fördubbla priset så skulle intäkterna inte skapa tillräckliga resurser att både göra böckerna i sin nuvarande form och att digitalisera. Vi behöver sätta fokus på den digitala produkten.

Hur länge kan ni garantera att böcker finns i lager om jag väljer att bli prenumerant nu?

Vi har för närvarande mellan 1 000 och 8 000 exemplar av alla hittills utgivna volymer i lager och vi säljer tills lagret tar slut.

Tillbaka till aktuellt »| Dela