2016-06-21

Lär dig 240 arter fiskar i sommar

Ta reda på vad du har fått på kroken i sommar. Med Fisknyckeln kan du lära dig hur fiskar lever och ser ut. Fisknyckeln är gratis och innehåller alla svenska fiskarter.

Logga FisknyckelnAborre

Lär dig nyckla till art med Fisknyckeln som innehåller detaljerade beskrivningar av drygt 50 fiskarter i svenska sötvatten och 190 marina fiskarter.

Fisknyckeln är framtagen av Sportfiskarna i samarbete med Svenska artprojektet och Nationalnyckeln och ArtDatabanken vid SLU. Alla artbilderna i appen kommer från Nationalnyckelvolymen om strålfeniga fiskar och lansettfiskar–broskfiskar.

Fisknyckeln passar alla. För nybörjaren är den perfekt när det nappar i sommar. Men även vana fiskare kan lära sig nya saker, både om vanliga och ovanliga fiskar. Med en funktion i appen kan du genom att svara på frågor om fiskens utseende få hjälp att identifiera vilken fisk du fått på kroken.

- Med appen i telefonen har du alltid ett eget fisklexikon tillgängligt, säger Markus Lundgren från Sportfiskarna.

Ladda Fisknyckeln här på App Store eller Google play!
App Store                    Google play

Kunskapen om fiskarter är dålig. För några år sedan gjorde Sportfiskarna en studie där man lät barn och ungdomar försöka identifiera vanliga fiskarter som mört och öring. Resultaten var nedslående, däremot var de ungdomar som deltog i studien bra på att känna igen vanliga fåglar och växter. 

I sommar kommer hundratusentals svenskar att fiska på semestern och många barn och ungdomar få sitt livs första napp. Fiske är en av Sveriges populäraste fritidsysselsättningar.

- Livet under ytan är dolt och hamnar nog ibland i skymundan även i skolundervisningen. Samtidigt är hoten idag många mot vattenmiljöerna. Vi tror att grunden för att vilja värna om livet under ytan är att först lära känna det, säger Markus Lundgren.

I sommar kommer hundratusentals svenskar att fiska på semestern och många barn och ungdomar få sitt livs första napp. Fiske är en av Sveriges populäraste fritidsysselsättningar.

Pojken Eliott med fisk på krokenFotograf: Anssi Lehtevä

- Att prova på fiske är det bästa sättet att väcka intresse för livet under ytan. Appen är ett bra komplement för alla vetgiriga semesterfiskare i sommar, avslutar Markus Lundgren.

Fisknyckeln

                    Logga Sportfiskarna        

Nationalnyckeln logga   Logga Svenska artprojektet


| Dela