2014-01-13

Bestämningsnyckel djurgruppen Ringmaskar

Guldmus, rastamask eller en glasstrutmask? Nu får du hjälp med att bestämma havsborstmaskar med vår webbaserade bestämningsnyckel till alla svenska familjer av havsborstmaskar i djurgruppen Ringmaskar.

Bestämningsnyckel presenteras i en pdf med inbyggda länkar som ska underlätta bestämningsarbetet, och den innehåller förutom nyckeln även korta beskrivande texter för varje familj. Liknande publikationer har hittills saknats och det är Svenska artprojektets förhoppning att den ska komma till användning, bland annat som referensverk för artbestämning inom till exempel marin miljöövervakning.

Ladda ner bestämningsnyckeln till havsborstmaskar här!

Ophiodromus flexuosus – grönvit sprattelmask

Grönvit sprattelmask
Ophiodromus flexuosus
Bild: Arne Nygren

De flesta har någon gång metat och trätt en daggmask på kroken, och en blodigels sugmun är väl välbekant för oss alla. Daggmaskar och iglar tillhör djurgruppen Ringmaskar. En mer okänd grupp inom ringmaskarna är havsborstmaskar.

Nästan alla havsborstmaskar lever i havet, men det finns även några arter som lever i sötvatten, och man har till och med hittat ett fåtal arter på land. I världen finns det omkring 14 000 beskrivna arter och ungefär 500 av dessa finns i svenska vatten. Havsborstmaskar utgör en stor och viktig grupp inom ringmaskarna, och de har länge använts som en referensgrupp inom marin miljöövervakning.

En del havsborstmaskar kryper fritt bland alger och stenar på havets botten och har ögon och antenner längst fram. Andra lever fastsittande i rör och kan se ut som blommor när de sträcker ut sina färggranna tentakelkronor. Vissa gräver i sedimentet medan andra lever fritt simmande i vattenmassan. Havsborstmaskar är ofta talrika och får därmed stor inverkan på den miljö de lever i. De syresätter bottnar genom sitt grävande, och rören, som kan vara av både kalk och lera, utgör bostad för många andra organismer. Ibland bildas hela rev av rören och dessa rev har ofta hög biodiversitet.

Nu finns det en bestämningsnyckel till alla svenska familjer av havsborstmaskar. Det är en pdf med inbyggda länkar som ska underlätta bestämningsarbetet, och den innehåller förutom nyckeln även korta beskrivande texter för varje familj. Liknande publikationer har hittills saknats och det är Svenska artprojektets förhoppning att den ska komma till användning, bland annat som referensverk för artbestämning inom t.ex. marin miljöövervakning.

Svenska artprojektet möter regeringens uppdrag att göra kunskapen om Sveriges artstock tillgänglig elektroniskt genom denna första, digitala bestämningsnyckel till Sveriges havsborstmaskar.

Publikationen är framtagen inom ramen för Nationalnyckeln.

Svenska artprojektet, där Nationalnyckeln ingår, har som huvudsaklig uppgift att förbättra kunskapen om svenska arter. Vill man vara med och bidra kan man rapportera sina artobservationer på Artportalen. Genom att många bidrar till att samla in kunskap kan vi gemensamt göra stor nytta för naturen. Naturvården får på så sätt stöd i sitt arbete.


| Dela